TORNAR ENRERE

CASTWATER

Veure fixa

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESUPOST

XXXXXX€

PERIODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

CASTWATER

  • El projecte Castwater (Coastal Areas Sustainable Tourism Water Management in the Mediterranean) estudia com promoure i potenciar el turisme sostenible en zones costaneres mediterrànies amb especial atenció a reduir l’impacte en els recursos hídrics.
  • Las Naves i l’Ajuntament de València treballen conjuntament en un consorci format per altres ciutats europees i entitats dedicades a l’aigua, per a estudiar indicadors socioeconòmics i provar i avaluar una eina online sobre gestió de l’aigua per part d’empreses turístiques i administracions públiques.

El projecte Castwater es troba dins del programa Interreg Med, compta amb financiació europea, i entre altres actuacions, obté indicadors de sostenibilitat i criteris d’avaluació que puguen mesurar l’impacte del sector turístic en la gestió de l’aigua. A més, desenvolupa, implementa i valida una eina online que permet el monitoratge i autoavaluació de la gestió de l’aigua per part tant de les empreses turístiques com de les institucions públiques. El projecte, a més, coincideix en 2017 amb l’Any Internacional del Turisme Sostenible, declarat per l’ONU.

Un dels objectius de Castwater és que es puga formar a nivell local i autonòmic a aquestes administracions públiques sobre la gestió sostenible de l’aigua, així com orientar-les perquè treballen Plans d’Acció de Turisme sostenible que integren polítiques i mesures en aquest sentit.

El projecte també té un vessant de repte de ciutat i se situa en l’estudi del cas concret de València. El turisme a la nostra ciutat és un dels motors econòmics i aquest s’incrementa progressivament, per tant, cal tenir en compte l’augment de la demanda de recursos hídrics. Acollint-se a aquest factor es fa necessari un major abastiment d’aigua potable, volum de tractament i abocament d’aigües residuals, qualitat de l’aigua de bany, etc.

En aquest marc, Las Naves València dissenya instruments de recol·lecció i avaluació de bones pràctiques del sector turístic, i d’indicadors, així com avalua l’eina online amb agents socioeconòmics del sector turístic local, i organitza tallers de formació per a les entitats públiques.

El consorci que forma part d’aquest projecte el formen també altres ciutats europees de les regions italianes del Veneto i Emilia Romagna, Grècia (Rethymnon) i França (Herault), la Universitat de Patras (Grècia), institucions dedicades a la gestió de l’aigua com el Water Board of Lemesos (Xipre), la Fundació Institut Euromediterráneo de l’aigua, l’Institut of Agriculture and Tourism (Croàcia), la Fundació de Desenvolupament Regional i la Sustainable Energy and Water Conservation Unit de Malta.

Més informació sobre Interreg Mediterranean: http://interreg-med.eu/

Programme Co-Financed by the European Regional Development Fund