Sense categoria

TIM València

CATEGORIA:
Sense categoria
COMPARTEIX:
TW - FB
CONVOCATÒRIA:
  • TIM València és el primer programa de formació en Innovació i Tecnologia Musical dirigit a professionals de la música, la creació i artistes de la ciutat de València.
  • L’objectiu és posar a la disposició de l’alumnat els coneixements i capacitats a les àrees de la innovació i tecnologia musical, aspectes legals de les noves tecnologies, tecnologia d’esdeveniments i BigData.

Ja no s’entén la música sense el fet d’estar totalment relacionada amb la innovació i la tecnologia, per la qual cosa existeix una demanda per part de joves creadors i creadores de conèixer totes les possibilitats que ofereix el nou entorn digital.

TIM València se celebra en Las Naves per l’aposta del centre d’Innovació de l’Ajuntament de València per la tecnologia i la innovació a través de la seua xarxa Connecta Cultura.

Horari:

7, 8, 21, 22 de novembre, de 16:00 a 20:30 hores (30 min de descans).

Programa:

Jornada 1: ASPECTES LEGALS DE LES NOVES TECNOLOGIES

Docent: Rodrigo Gallego, advocat especialista en Entertainment i Noves Tecnologies. Associat Despatx LENER (Sevilla).

1. INTRODUCCIÓ. Antecedents i context històric. Ús de bibliografia sobre la matèria (Com deixem de pagar per la música, de Stephen Witt o Paràsits, de Robert Levine, entre uns altres). Les dificultats davant les quals es troben els ordenaments jurídics nacionals per combatre en un món global conductes il·lícites transfrontereres. La falta de coercitividad de les normes de Dret Internacional.

2. PROTECCIÓ DE DADES. Xarxes Socials. Màrqueting online. Newsletters. Polseres de prepagament en els festivals. Condicions per a les cessions legals de dades. Càmeres, ús d’imatges en xarxes socials, videoclips, portades. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Anàlisi d’informes emesos pel Gabinet Jurídic de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre aquest tema (Informe 0343/2010 sobre l’ús promocional d’imatges gravades per part de sales i discoteques / Informi 0241/2011 sobre l’ús publicitari de les xarxes socials).

3. COMERÇ ELECTRÒNIC. Obligacions dels prestadors de serveis de la societat de la informació. Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Merchandising i tendes online. Plataformes de venda d’entrades i streaming. Anàlisi de les condicions generals de la contractació. Drets del consumidor amb especial esment al dret de desistiment. Normativa publicitària.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I NOMS DE DOMINI. Dret de marques. El mètode arbitral de resolució extrajudicial de conflictes de la OMPI (Cas No. D2000-0847 / madonna.com, Cas No. D2000-0794 / sade.com i Cas No. D2000-0596 / sting.com). La importància de registrar les marques per part de grups, festivals i uns altres. Com funciona la OEPM: ús del localizador de marques.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I NOVES TECONOLOGÍAS. Content ID, BMAT i altres mecanismes de reconeixement de cançons i monitoratge del repartiment de royalties. Paral·lelisme entre els mètodes legals i tecnològics destinats a combatre les infraccions en matèria de drets d’autor. La Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer: cap a un repartiment més just dels drets; el deure transparència. La música electrònica i l’ús de samplers.

Jornada 2: TECNOLOGIA PER A ESDEVENIMENTS

Docent: Joaquín Costa, CEO Idasfest.

Tecnologies que aporten solucions innovadores i avantguardistes, amb les quals es millora l’experiència del públic i es facilita la gestió a les persones encarregades de l’organització. Innovació orientada a la recerca de noves tecnologies aplicables a esdeveniments amb l’objectiu d’optimitzar la interacció entre persones usuàries i la persona organitzadora per aconseguir una comunicació bi-direccional.

Cashless Pay / sistema de pagament amb polsera

• Control d’Accessos

• Control d’aforament en temps real

• Identificació i trazabilidad de l’usuari

• Identificadors per a esdeveniments

• Social Media Engagement

Jornada 3: INNOVACIÓ i TECNOLOGIA MUSICAL

Docent: Oscar García, Real Networks Strategy Consultant.

• Introducció: el canvi en la producció musical i com consumim música.

• Moog, MIDI, Synth, Computer Music, Sound-Cards… La resta és història!

• Video killed the radio star who killed the CD star who killed the downloading star whokilled

• La tecnologia està destruint la indústria musical, de debò?

• De música 1.0 a música 2.0.

• Desenvolupament dels nous models públics. Del cassette a myspace i el seu fracàs.

• Internet music, MP3 & Streaming.

• És Spotify el model definitiu? Com funcionen els diferents partners.

• Com la tecnologia mòbil i les xarxes socials han canviat la música per sempre.

• Què serà el següent en tecnologia mòbil.

Jornada 4: BIG

DATA Docent: Javier d’Esteban / CCO Ticketmaster

Ticketing / venda online.

• El Big Data de la música.

COMPARTEIX:
TW - FB
CONVOCATÒRIA: