Cartell Compra Pública Innovación València
Esdeveniments

Presentació Resultats Consulta Preliminar de Compra Pública d’Innovació

CATEGORIA:
Esdeveniments
INFORMACIÓ:
COMPARTEIX:
TW - FB
CONVOCATÒRIA:
27/01/2023 12:00 - 14:00

Presentació dels resultats del primer procés de Consultes Preliminars al Mercat (CPM) de Compra Pública d’Innovació (CPI), promogut per la Delegació d’Innovació de l’Ajuntament de València junt al seu centre d’innovació, Las Naves, dins de la jornada de comunicació a l’ecosistema innovador.

La CPM busca identificar idees i solucions innovadores en 8 reptes orientats a la Missió Climàtica València 2030, alineada amb l’Estratègia d’Agenda Urbana de la ciutat.

Durant la jornada es compartiran els resultats de l‘Informe de tancament del procés de CPM.

L’informe contindrà tota la informació del procés de Consulta Preliminar al Mercat, dades agregades de participació per repte i conclusions per les temàtiques que orientaran les futures contractacions de CPI a realitzar per l’Ajuntament, amb les especificacions funcionals de manera agregada extretes de les idees presentades que hagen resultat innovadores i pertinents per tal de resoldre reptes. Només per a aquelles organitzacions que ho hagen autoritzat per a les seues idees, es publicarà com a annex el nom de l’entitat, el nom de la proposta presentada, una breu descripció i el seu TRL.

Totes les idees es tindran en compte, i es plantejaran diferents escenaris per a les idees que hagen superat el filtre obligatori d’alineació a un dels 8 reptes orientats a la Missió Climàtica València 2030, i que es compartiran internament amb les àrees i delegacions de l’Ajuntament de València per tal d’orientar les seues futures compres:

  1. Catàleg d’idees del primer cicle de CPI incloses dins de l’Acord Mard: idees alineades amb el Repte i d’alt impacte, amb component innovador i en TRLs pròxims a mercat susceptibles de realitzar una Compra de Tecnologia innovadora (CPTI) que es materialitzarà a través d’un acord marc de CPTI.
  2. Catàleg d’idees del primer cicle de CPI: idees alineades amb el Repte i d’alt impacte, amb component innovador (podran realitzar-se processos de Compra Pública Precomercial o Associacions per a la Innovació).
  3. Catàleg de solucions alineades amb l’Estratègia Urbana de València: idees alineades amb el Repte i d’alt impacte en relació amb l’Estratègia Urbana de València 2030 no susceptibles de CPI, però sí de procediments de contractació ordinaris.
  4. Catàleg de solucions alineades amb la Missió Climàtica València 2030: idees alineades amb el Repte i d’alt impacte no susceptibles de CPI, però sí de procediments de contractació ordinaris.

En resum, totes les idees aportades tindran un lloc de destinació dins de l’Ajuntament de València i inspiraran futurs processos de contractació alineats amb la Missió Climàtica 2030. La missió de totes!

COMPARTEIX:
TW - FB
CONVOCATÒRIA:
27/01/2023 12:00 - 14:00