Presentació del Pla d’Impuls del Vehicle Elèctric

10 de octubre de 2017
CATEGORIA:
Mobilitat
COMPARTEIX:
TW - FB
  • L’ IVACE va presentar al setembre el Pla del Vehicle Elèctric i Desplegament de la Infraestructura de Recarrega de la Comunitat Valenciana.
  • Amb aquest Pla es pretén estimular la demanda dels vehicles elèctrics i desenvolupar una veritable infraestructura de recarrega.

Al costat de l’objectiu d’implantació del vehicle elèctric, situat en 260.000 vehicles en 2030, el Pla recull també els objectius en matèria de la infraestructura de desplegament de recarrega. Així, es contempla aconseguir per 2030 un total de de 270 punts de recarrega ràpida (30 minuts de temps necessari para la recarrega del 80%) i 2.100 punts de recarrega semi ràpida (entre una i dues hores per la recarrega del 100%).

La consecució d’aquests objectius porta associada una important disminució de les emissions d’efecte hivernacle, que el Pla situa en 622.000 tones de CO2.

En el Pla també es recull la creació, a través del IVACE, de la Taula de la Mobilitat Elèctrica de la Comunitat Valenciana en la qual s’analitzarà l’evolució de la mobilitat elèctrica i, en particular, el grau d’avanç en relació amb els objectius plantejats en aquest Pla. En ella estaran representades administracions, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals, associacions de consumidors i usuaris, així com altres actors socials i econòmics rellevants en relació amb la mobilitat elèctrica.

Així, per 2030 el Pla preveu dues estacions de recarrega ràpida (amb tres preses cadascun d’ells) cada 50 quilòmetres, que estaran situats en les principals vies de circulació interurbana i àrees perifèriques de les principals ciutats, així com en punts vertebradors i garantistas de la mobilitat.

Quant als punts de càrrega semi ràpida previstos, s’instal·laran en els principals nuclis urbans distribuïts segons factors soci-econòmics, posant l’accent en llocs com a centres comercials, centres esportius, etc, i punts vertebradors.

Per aconseguir aquests objectius el Pla contempla una sèrie de mesures com a incentius econòmics que la Generalitat, a través del IVACE-Energia, posarà a la disposició de les empreses i ciutadania per fomentar tant l’adquisició de vehicles elèctrics, com la implantació d’infraestructura de recarrega.

COMPARTEIX:
TW - FB