Llistat provisional vídeos admesos ‘De major vull ser com…’

15 de desembre de 2021
CATEGORIA:
Igualtat
COMPARTEIX:
TW - FB

Quant a les propostes que hagen d’esmenar documentació, aquesta s’enviarà degudament emplenada a aquests tres correus electrònics en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest document (és a dir, fins al 22/12/2021 inclusivament):
comunicacion_fisabio@gva.es karyn.rodrigues@lasnaves.com i belda_jul@gva.es

Per a dubtes també es podrà contactar amb el número: 96 192 6330 (fins a les 15hs).

En aquells casos en què s’haja de tornar a enviar el vídeo, es farà a través de la plataforma Wetransfer https://wetransfer.com/ enviant un enllaç a les adreces de correu anteriorment esmentades.

Si dins del termini abans esmentat no es rebera, la seua proposta de participació es considerarà retirada i per tant exclosa de la V Edició del Concurs de Vídeos “De major vull ser com…”

COMPARTEIX:
TW - FB