Lectures Post-Covid: ‘Els projectes europeus d’innovació social com a resposta a la crisi sanitaria’

20 de juliol de 2020
CATEGORIA:
COMPARTEIX:
TW - FB
  • Julián Torralba, tècnic en I+D+i de Las Naves, participa en la sèrie de #LecturasPostCovid.
  • Amb aquestes lectures el centre d’innovació pretén donar a conéixer el treball que es duu a terme en cadascuna de les àrees de treball a través del punt de vista de les nostres tècniques i tècnics.

Des de la propagació del virus i la malaltia COVID-19, les autoritats públiques de tots els nivells de govern i a tot el món s’enfronten a una situació d’emergència a gran escala que és nova per a la majoria de les societats actuals.

A part de l’amenaça immediata per a la salut que suposa la pandèmia, ja s’han identificat unes altres amb un perillós impacte en el nou model social que s’està configurant en aquests moments: increment de les desigualtats socials, aflorament de prejudicis racistes i discriminatoris i incloc amenaces a les llibertats bàsiques i dret humans. Totes elles poden englobar-se en una amenaça comuna: el perill que la crisi fomente les estratègies individuals per a garantir l’autoprotecció, reforçant així accions que busquen separar, marginar i segregar encara més a la societat.

El confinament, no obstant això, també ha demostrat que els ciutadans oferim una forta resistència davant situacions extremes donant mostres de solidaritat entre veïns independentment de la nacionalitat, de suport intergeneracional, d’enfortiment de les relacions socials mitjançant eines digitals, de creativitat. Així mateix, l’Administració Pública també ha demostrat poder simplificar la maquinària burocràtica. Així doncs, com podem aprofitar aquests efectes positius i mantindre’ls al llarg del temps? Una resposta sens dubte és: projectes europeus d’innovació social.

Projectes Europeus perquè parteixen d’una posició d’eixida privilegiada ja que al llarg dels últims 25 anys han demostrat ser un exemple eficaç de cooperació multicultural, de treball en equip en remot i, sobretot, de buscar solucions escalables a nivell europeu. Innovació social perquè la crisi de la qual parlem només pot afrontar-se generant i implementant noves idees amb l’objectiu d’augmentar el benestar de la societat, fomentant així la inclusió i el benestar.

No obstant això, cal ser realistes i reconéixer que els projectes d’innovació social encara troben diverses traves que impedeixen la seua correcta implementació com ara una visió de la gestió de projectes basada en indicadors heretats dels projectes tradicionals on es prevalen els indicadors quantitatius relacionats amb rendibilitat i mercat. Estem en un context de transició entre l’actual programa H2020 i la seua evolució Horitzó Europa on seria convenient replantejar quines eines i enfocament són clau perquè els projectes europeus d’innovació social tinguen l’impacte necessari per a afrontar la nova realitat i assegurar que aquesta millore la nostra societat.

COMPARTEIX:
TW - FB