Las Naves es recolza en SpeedOut per a dissenyar plans d’impuls de cocreació de les startups de Col·lab

3 de novembre de 2021
CATEGORIA:
Missions València 2030
COMPARTEIX:
TW - FB
  • SpeedOut Advisory, liderada per Jaime Esteban i Raúl Mir, donarà suport al centre d’innovació per a avançar en tres de les accions recollides en l’estratègia Missions València 2030.
  • Aquest acord de cooperació públic-privada permetrà sumar coneixement, experiència i eines per a consolidar l’estratègia d’innovació urbana de València com a pionera i referent a Europa.

Las Naves fa un pas més en la seua estratègia de consolidació d’aliances públic-privades per a avançar en el desenvolupament i implementació de les accions vinculades a l’estratègia Missions València 2030, de la qual és corresponsable, al costat de la Delegació d’Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de València. El centre d’innovació ha tancat un acord d’assistència tècnica amb SpeedOut Advisory, consultora de serveis d’estratègia, finances i innovació liderada per Jaime Esteban i Raúl Mir.

En concret, SpeedOut Advisory donarà suport a la direcció i equip tècnic de Las Naves en la definició estratègica i desenvolupament del pla operatiu i de treball per a abordar tres de les accions de Missions València.

Es tracta de “crear criteris i clàusules per a compartir riscos i beneficis a través dels Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, acció emmarcada en el ‘Compromís 2’, d’impuls a la compra pública d’innovació (CPI) a València); “crear sistemes de participació en beneficis per impuls públic innovador”, recollida en el ‘Compromís 7’, d’impuls al desenvolupament de projectes d’innovació social i urbana a València, i el “llançament de ‘Col·lab x Missions’, iniciativa centrada en la cocreació públic-privada de solucions innovadores a reptes de MissionsVLC2030, en el marc del ‘Compromís 8’, de crear espais on experimentar a València.

L’acceleradora pública de Las Naves, Col·lab, que està a punt d’iniciar la cinquena edició dels seus programes d’incubació i acceleració, s’ha consolidat com un dels instruments clau per a l’impuls de solucions amb triple impacte als reptes contemplats en l’estratègia Missions València 2030, paper que es veurà reforçat en aquesta nova etapa. Un dels objectius clau és avançar en la missió València Ciutat Neutra, l’objectiu de la qual és que València tinga tres barris o pobles climàticament neutres abans de 2030.

Aliances estratègiques

“Aquest acord permet unir coneixement, experiència, eines i el compromís de totes les parts implicades per a definir i desenvolupar projectes amb impactes positius en les persones i en el seu entorn i viables des del punt de vista econòmic. En Las Naves creiem en les aliances i la col·laboració, com la fórmula que permet aconseguir els millors resultats i en aquesta línia continuem sumant partners i aliats”, assenyala Marta Chillarón, directora del centre d’innovació.

“Estem encantats amb aquest projecte de col·laboració amb Las Naves i la seua acceleradora Col·lab, no sols per l’abast de la mateixa contribuint a alinear les accions de totes dues amb l’estratègia municipal reflectida en Missions València 2030, sinó per fer costat al centre d’innovació a posicionar la nostra ciutat com un pol d’innovació urbana referent. Ens sembla summament interessant que s’haja optat per la cooperació públic-privada per a aquest treball, que ens permeta posar en comú experiències i coneixements per a aconseguir un objectiu comú”, declara Jaime Esteban, soci director de SpeedOut.

SpeedOut Advisory treballa en aliança amb Ângela Impact Economy, amb l’objectiu d’impulsar una economia d’impacte, perquè les companyies es convertisquen en organitzacions més competents, capaces de generar impacte positiu social i mig ambiental a més de creixement econòmic.

Missions València 2030

El centre d’innovació Las Naves i la Delegació d’Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de València són els responsables de Missions València 2030, un model de governança de la innovació basat en missions que milloren la vida de les persones. Aquest model de governança conjumina a tot l’ecosistema d’innovació sense excloure a ningú, perquè les missions d’una ciutat, d’un país o de tota Europa s’aconsegueixen des de la diversitat i amb la suma de totes les parts, de tot el talent i de totes les fonts de coneixement.

Actualment s’acaba de llançar la primera missió, València Ciutat Neutra, amb l’objectiu de convertir a València en una ciutat climàticament neutra i formar part de les 100 ciutats que la Comissió Europea seleccionarà.

COMPARTEIX:
TW - FB