Las Naves llança el projecte Genera Barri per a fer l’espai urbà més amable i integrador

8 de juny de 2021
CATEGORIA:
Igualtat
COMPARTEIX:
TW - FB
  • Genera Barri és un projecte d’urbanisme amb perspectiva de gènere que naix com una experiència de barri replicable en altres escales i ciutats.
  • S’ha comptat amb la col·laboració de més de 70 persones expertes en diferents camps: feminisme i igualtat, espai públic, disseny, mobilitat sostenible, verd urbà, diversitats i inclusió, investigació social, acció comunitària, governança i participació, comunicació, activisme, etc.

Dèficit d’espai caminable enfront de l’espai que tenen els cotxes, parades de bus no accessibles ni inclusives, quasi inexistència d’infraestructures ciclistes en barris perifèrics, solars urbans abandonats, escassa superfície verda per habitant, les places no responen com a espai de mescla social… Són algunes de les conclusions sobre les quals està treballant el projecte Genera Barri, del centre d’innovació Las Naves, en tres barris de València: Favara, Hort de Senabre i La Creu Coberta, dins dels districtes de Jesús i Patraix.

Las Naves ha llançat la segona fase del projecte Genera Barri. Una projecte coproduït amb Sostre i l’objectiu principal del qual és realitzar una auditoria urbana i formulació d’estratègies de regeneració urbana des de la perspectiva de gènere.

Durant 2017 i 2018 es van realitzar sessions obertes i qüestionaris sobre les necessitats urbanes en aquests barris amb les aportacions de més de 400 persones de diferents associacions i persones a títol individual. Aquesta fase va ser reconeguda en la IV edició dels Premis d’Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere de la Generalitat Valenciana.

Es tracta d’un procés basat en la participació ciutadana i té entre els seus fins visibilitzar l’experiència diferenciada de dones i homes en l’espai públic, incrementar la implicació de les dones en els processos d’avaluació del seu entorn i contribuir des de la diversitat i la suma a la construcció col·lectiva de la ciutat.

Carlos Galiana, regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València, ha expressat que “era molt interessant donar-li continuïtat a aquest projecte d’innovació que va posar en marxa Las Naves, atés que la pandèmia ha afectat en l’ús d’espai públic. Genera Barri pretén formular estratègies de regeneració urbana que transformen l’espai urbà en un entorn més amable i integrador responent a les necessitats pròpies de la vida quotidiana. Creiem que aquesta mirada feminista pot contribuir a la construcció d’una ciutat més compartida, justa, vivible i inclusiva, tal com marca la nostra estratègia d’innovació Missions València 2030”.

Per a obrir el projecte a altres enfocaments, en aquesta segona fase, s’ha comptat amb la col·laboració de més de 70 persones expertes en diferents camps: feminisme i igualtat, espai públic, disseny, mobilitat sostenible, verd urbà, diversitats i inclusió, investigació social, acció comunitària, governança i participació, comunicació, activisme, etc. Amb la seua aportació individual en entrevistes específiques, s’ha evidenciat que els carrers i espais de la ciutat dificulten la vida quotidiana, amb un major impacte sobre les dones.

Per a extraure conclusions i estratègies de millora comunes per a tota la ciutat de València es completarà aquesta investigació ampliada amb sessions tècniques de treball al llarg del 2021. En aquesta nova fase es vol reflexionar sobre les respostes als problemes identificats per la ciutadania i evidenciar quant de comunes són amb la resta dels barris de la ciutat i poden implementar-se en la resta de barris per a millorar la qualitat de vida de les persones.

Què és Genera Barri?

Genera Barri és un projecte d’urbanisme amb perspectiva de gènere que naix com una experiència de barri replicable en altres escales i ciutats. El projecte es concep com una eina innovadora per a la millora de l’entorn urbà quotidià que contempla la diversitat d’experiències vitals que conflueixen en el dia a dia de la ciutat. Genera Barri permet reconéixer com el disseny urbà impacta de manera diferent a la diversitat de persones que utilitzen l’espai públic segons factors com el gènere, l’edat, la diversitat funcional o l’origen cultural, entre altres, i proposar mesures que afavorisquen entorns més inclusius.

COMPARTEIX:
TW - FB