Las Naves inicia l’avaluació del pilot de la jornada de 4 dies a València

8 de maig de 2023
CATEGORIA:
Avaluació de Polítiques Públiques
COMPARTEIX:
TW - FB

/ Durant els pròxims tres mesos el laboratori de Las Naves, Avalua·lab, d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques, s’ocuparà de la tasca avaluadora del projecte, amb una investigació que observarà els impactes diversos que ha tingut el pilot en la població i en la ciutat.

/ Els resultats del pilot es donaran a conèixer aproximadament a finals del mes de juliol.

El pilot de la jornada de 4 dies que ha tingut lloc a València entre el 10 d’abril i el 7 de maig, ha posat seu punt i final, després de 4 setmanes en les què la població de la nostra ciutat ha tingut quatre dilluns festius, aprofitant dos del mes d’abril, per la festivitat de Pasqua, i els dos següent pel trasllat d’una festivitat local i per l’1 de maig.

Durant aquesta experiència, propiciada per l’Ajuntament de València, s’ha volgut testar la jornada laboral de 32 hores, i ara serà el centre d’innovació social i urbana de la ciutat, Las Naves, qui s’encarregue de dur a terme l’avaluació d’aquest pilot, a través de l’observació realitzada pel Laboratori d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques, Avalua·lab.

S’han iniciat, per tant, els treballs d’avaluació d’aquest pilot, els quals permetran, entre d’altres qüestions, observar com s’han modificat els comportaments i hàbits de la ciutadania i quins són els impactes a mitjà termini que s’han produït sobre el medi ambient, la salut i el benestar personal. En relació als efectes econòmics, la investigació serà menor, donat que no s’observarà el factor de la productivitat tenint en compte la curta duració del pilot.

Pràctiques avaluadores analítiques

Las Naves treballa durant el procés d’avaluació amb la col·laboració de l’Oficina d’Estadística de València i de l’Oficina de Ciutat Intel·ligent, i amb eines diverses de caràcter quantitatiu i qualitatiu com entrevistes a agents claus i enquestes, realitzades de manera aleatòria a una mostra significativa de residents de la ciutat.

Des d’Avalua·lab s’analitzaran qüestions com els usos del temps, la conciliació de la vida laboral, la sensació de benestar o el descans, així com també altres aspectes que afecten directament a la ciutat, com són l’impacte del pilot sobre els gasos d’efecte hivernacle, la qualitat de l’aire, el silenci, el consum energètic, el trànsit o la xarxa pública de transport. També s’observaran altres comportaments som la despesa en hostaleria, comerços, o en el turisme.

COMPARTEIX:
TW - FB