Las Naves i la UPV inicien sessions de treball per detectar i afrontar la soledat de les persones majors de València

27 de març de 2019
CATEGORIA:
Salut
COMPARTEIX:
TW - FB
  • Las Naves Centre d’Innovació acull una sèrie de grups de treball que, en el marc del projecte europeu Healthy Loneliness, analitzaran el sentiment de soledat no desitjada en les persones majors de la nostra ciutat, amb l’objectiu de posar en marxa eines per detectar-lo i afrontar-lo.
  • Durant dos dies, persones majors, representants de col·lectius, agents procedents d’àmbits com el sanitari, les ONGs o serveis socials, participen en aquestos tallers de co-creació que identificaranentorns, causes, conseqüències i necessitats per fer front a la soledat no desitjada, complint l’objectiu d’augmentar l’autoestima i tindre un envelliment actiu i saludable.

El projecte Healthy Loneliness té una durada d’un any. Durant aquest temps, València, París i Lodz (Polònia) -les tres ciutats sòcies d’aquesta iniciativa europea- realitzaran una anàlisi sobre la soledat en les seues respectives urbs i posaran en marxa activitats diverses com són tallers participatius i accions pilot extretes d’aquest treball col·laboratiu. A la nostra ciutat, les encarregades de desenvolupar aquestes tasques són l’Institut Ítaca Sabien de la Universitat Politècnica de València i Las Naves Centre d’Innovació.

Hui s’ha donat llum verda a aquesta primera acció, la celebració de dos tallers de co-creació, en els què participen persones majors i representants de col·lectius de la ciutat com Creu Roja, Amics de la Gent Major, Càritas, entitats dedicades a l’atenció de persones majors com Atenzia, Gesmed o Iniciativa Social Integral, tècnics en Serveis Socials de barris com Natzaret, Orriols i el Cabanyal, així com professionals diversos de la sanitat pública.

Els tallers se centraran en bussejar en les causes, els entorns, les conseqüències de la soledat no desitjada, així com en les necessitats de les persones que la pateixen.

Segons Antonio Martínez-Millana, investigador de la Universitat Politècnica de València, els tallers de co-creació suposen una nova forma d’afrontar problemes contemporanis en la societat: «Healthy Loneliness és un exemple d’innovació participativa, on les persones usuàries són el eix central de totes les accions de disseny i d’implementació». Segons Martinez-Millana, l’equip d’investigació treballarà en la creació d’un nou programa formatiu que ajude a mitigar els riscos de viure en soledat: «Fins ara coneixíem estadístiques i dades sobre el problema de la soledat, però gràcies als tallers podrem entendre el problema en totes les seues dimensions, i per tant, dissenyar accions focalitzades en les necessitats, percepcions i motivacions de la nostra gent major».

Segona fase del projecte

A partir de les conclusions d’aquestos tallers, s’obrirà una nova fase en el projecte Healthy Loneliness, en la què es dissenyaran accions pilot que proporcionaran eines a les persones majors que estan a soles perquè puguen enfrontar el sentiment de soledat, augmentar la seua autoestima, tindre un envelliment actiu i saludable i millorar la seua qualitat de vida.

Per a participar en aquestes accions es realitzarà una campanya de captació de persones majors voluntàries que se senten a soles. Igualment, es realitzarà també una avaluació de resultats i aquesta anàlisi formarà part de l’avaluació final de resultats del projecte.

Xifres de soledat no desitjada

Durant la presentació i inici del projecte, fa aproximadament un mes, es mostrà una primera radiografia de la soledat de les respectives ciutats participants en Healthy Loneliness. En el cas de València, un 5’4% de la població total són persones majors de 64 anys que viuen a soles. D’aquestes, el 76’2% són dones. Per barris, aquesta població es concentra majoritàriament en L’Olivereta, Extramurs, Poblats Marítims i Quatre Carreres.

El regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València i vicepresident de la Fundació Las Naves, Berto Jaramillo, ha assenyalat: «cal crear consciència en la ciutadania i en les administracions públiques de la necessitat d’abordar una problemàtica tan actual i preocupant en les nostres societats com és la soledat no desitjada, la qual mostra uns índexs cada vegada més elevats. Per tant, projectes com Healthy Loneliness compleixen aquest objectiu i ens ajuden a tractar la qüestió d’arrel».

COMPARTEIX:
TW - FB