Las Naves de València, BIT Habitat de Barcelona i La Nave de Madrid creen una xarxa de centres d’innovació

29 de maig de 2020
CATEGORIA:
Estratègies de ciutat
COMPARTEIX:
TW - FB
  • Es crea aquesta xarxa en el marc de la Red Innpulso de ciutats de la Ciència i la Innovació.
  • Una de les primeres accions que es duran a terme és definir un nou model de subvenció i ajudes a projectes innovadors que puga ser utilitzat per qualsevol de les administracions públiques per a facilitar i agilitar l’impuls de projectes innovadors.

Els centres d’innovació de les principals ciutats d’Espanya com Las Naves de València, BIT Habitat de Barcelona i La Nave de Madrid han proposat crear i dinamitzar una xarxa nacional de centres d’innovació urbana per a aconseguir una major divulgació de la labor duta a terme pels centres d’innovació urbana, transferir coneixement entre centres, intercanviar recursos, participar de forma creuada i col·laborativa en els esdeveniments i projectes impulsats pels diferents centres d’innovació i col·laborar per a presentar propostes a convocatòries de finançament de projectes, nacionals o europees.

Segons dades aportades per les Nacions Unides, en 2050 dos terços de la població mundial viurà en ciutats. Les ciutats contemporànies s’enfronten a reptes socials, ambientals, econòmics, culturals i tecnològics que requereixen de respostes complexes. Davant aquesta realitat la innovació i la tecnologia es converteixen en els principals aliats per a crear nous productes, serveis i procediments que facen de les nostres ciutats llocs segurs, resilients, sostenibles i inclusius, tal com estableix l’Agenda 2030.

Segons el regidor d’innovació de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, “la innovació és un instrument per a accelerar el canvi i és la clau per a resoldre reptes urbans com per exemple la salut de les persones, la circularitat dels recursos, la mobilitat sostenible, la gestió ètica, transparent i eficient de les dades, l’accés a l’habitatge, la cohesió social, la gestió i aprofitament dels residus, la qualitat de l’aire… En definitiva, unes solucions que ens ajuden a caminar cap a una ciutat més saludable, sostenible, emprenedora i compartida, tal i com ens hem compromés des del govern amb la nostra iniciativa Missions València 2030″.

Per a això s’ha proposat crear aquesta “associació” de centres en el marc de la Red Innpulso, la xarxa de ciutats de la Ciència i la Innovació (fòrum de trobada de tots aquells ajuntaments que pretenen avançar en la definició i aplicació de polítiques locals innovadores), aprofitant la infraestructura d’una xarxa ja creada i en funcionament. Per a això, un dels primers passos serà avaluar les diferents opcions i condicions que hauran de complir-se per a crear aquesta xarxa de manera sòlida i amb possibilitats de creixement i projecció internacional.

Un dels objectius d’aquesta xarxa de centres és eliminar les barreres que existeixen a l’hora d’impulsar projectes innovadors des de l’administració pública. Per aqueix motiu, una de les primeres accions que es duran a terme és definir un nou model de subvenció i ajudes a projectes innovadors que puga ser utilitzat per qualsevol de les administracions públiques per a facilitar i agilitar l’impuls de projectes innovadors que tinguen un impacte real en la qualitat de vida de la ciutadania.

Els centres d’innovació urbana a Espanya

L’Estat espanyol, conscient de la realitat que viuen i viuran les seues ciutats, compta amb diversos centres d’innovació urbana. Cada centre d’innovació s’ha configurat d’una forma diferent, tenint en compte les particularitats de cada ciutat (diferents models de gestió i governança, dimensió i enfocament), però tots comparteixen el mateix objectiu: millorar la qualitat de vida de la ciutadania mitjançant la incorporació de la innovació en el procés de gestió de la ciutat.

Aquests són els centres impulsors d’aquesta xarxa de centres d’innovació:

Las Naves (València): promou la innovació urbana amb una clara aposta per les persones, posant-les en el centre de l’acció innovadora. Té l’objectiu de millorar directa o indirectament la qualitat de vida de totes i cadascuna de les persones a la ciutat de València d’una manera no coneguda o no implementada en la pràctica.

Sota l’impuls de l’Ajuntament de València, desplega la iniciativa Missions València 2030 com a governança d’avantguarda sobre els conceptes d’investigació i innovació orientada a missions de ciutat que milloren la vida de les persones per a una ciutat més saludable, sostenible, compartida i emprenedora.

Treballa la innovació comptant amb la implicació activa de les “quatre hèlices”: sector públic, sector privat, sector acadèmic/investigador i societat civil.
Estructura el seu procés d’innovació sobre l’escolta i observació, la visió de la ciutat com un laboratori on experimentar, l’avaluació i transferència de coneixement i la divulgació social del valor de la innovació.

BIT Habitat (Barcelona): té l’objectiu de promoure la innovació urbana a Barcelona, en el seu vessant social, econòmica, tecnològica i mediambiental per a donar resposta als nous reptes als quals s’enfronta la ciutat. Impulsa iniciatives dirigides a crear una ciutat més inclusiva, segura, resilient i sostenible, millorant la qualitat de vida de les persones que l’habiten, mitjançant la col·laboració entre la ciutadania, la universitat i la investigació, el teixit empresarial i el sector públic, amb una marcada dimensió internacional.

Estructura el seu pla de treball sobre la base de 4 eixos: co-creació, transformació, divulgació i educació.

La Nave (Madrid): és el punt de trobada de ciutadans, empreses i tota la xarxa de professionals innovadors que busquen accelerar les seues idees i projectes per a transformar la ciutat de Madrid.

El centre ofereix als usuaris formació sobre les últimes tendències en innovació i tecnologia, acompanyament per a accelerar i evolucionar idees o projectes i impulsar startups, i connexió amb l’ecosistema per a accedir a noves oportunitats.

COMPARTEIX:
TW - FB