La pobreza energética, factor determinante en el deterioro de la salud de las personas mayores

20 de juliol de 2021
CATEGORIA:
Energia
Salut
Sostenibilitat
COMPARTEIX:
TW - FB
  • La Càtedra de Transició Energètica Urbana UPV-Las Naves, ha realitzat un estudi centrat en el consum energètic de voltant 500 persones majors, connectant la vulnerabilitat energètica amb els riscos per a la salut.
  • La majoria de les persones majors participants en l’estudi no compleixen amb les condicions ambientals en la seua llar per a garantir els estàndards òptims que marca l’OMS respecte a la temperatura i la humitat.
  • Aquesta iniciativa naix d’un acord de col·laboració signat entre la Càtedra de Transició Energètica de la Universitat Politècnica de València – Las Naves i les empreses ATENZIA, GESMED, INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL i MYSPHERA, totes elles sòcies del projecte europeu Activage.

En el marc de la Càtedra de Transició Energètica Urbana UPV-Las Naves, s’ha elaborat una anàlisi profunda de les condicions energètiques en la llar que tenen prop de 500 persones majors de 65 anys residents a València ciutat.

Segons l’Organització Mundial per a la Salut (OMS) i el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), és recomanable que les persones d’avançada edat tinguen a casa una temperatura de confort anual entre 20 i 24 graus i recomana una humitat relativa entre 40 i 60 per cent.

L’OMS adverteix de la importància de mantindre aquests paràmetres ambientals en les llars per a evitar un detriment en la salut de les persones majors i evitar així riscos potencials per a la seua integritat física.

Les dades llançades per l’estudi indiquen que a causa de condicions socioeconòmiques, la majoria dels participants no compleixen en les seues llars amb les recomanacions respecte a la temperatura i la humitat que suggereix l’OMS, amb el corresponent risc per a la seua salut que pot comportar.

L’estudi que analitza la temperatura, humitat i duració d’aquestes condicions en les llars, creua aquests indicadors amb informació obtinguda a través d’enquestes i dades econòmiques, identificant així el nivell de pobresa energètica de cada persona.

Entre les conclusions obtingudes, destaca la identificació d’un col·lectiu nombrós en condicions de risc per a la seua salut el perfil de la qual s’identifica amb persones majors amb rendes baixes a la ciutat de València.

Sobre aquest tema, el regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha posat en valor l’estudi realitzat ja que posa de manifest la necessitat des de les administracions públiques de vetlar perquè “les persones majors, especialment les que tenen menys capacitat econòmica, compten amb una protecció especial per a evitar caure en una situació de pobresa energètica que faça perillar la seua salut i qualitat de vida”.

Per a totes les persones especialment vulnerables, des de la Càtedra de Transició Energètica Urbana UPV-Las Naves, s’ha elaborat una guia amb recomanacions personalitzades per a fomentar el confort en la llar, així com l’eficiència i l’estalvi energètic.

Així mateix, a través de la càtedra s’ha proporcionat informació sobre els recursos públics disponibles, com el bo social energètic o l’Oficina de l’Energia de València, entre altres.

COMPARTEIX:
TW - FB