La innovació ciutadana del laboratori Ciuta·lab, clau en la missió climàtica de València 

20 de abril de 2023
CATEGORIA:
Labs i Makers
Missions València 2030
COMPARTEIX:
TW - FB
  • Ciuta·lab pretén convertir-se en un lloc en el qual aprendre a participar, a experimentar i a produir de manera conjunta solucions als reptes de la ciutat.
  • Las Naves ha llançat des del seu laboratori ciutadà Ciuta·lab la segona convocatòria de Tallers de Producció Col·laborativa, i la primera de Comunitats d’Aprenentatge i Pràctica fins al 30 d’abril.

El laboratori ciutadà Ciuta·lab de Las Naves serà clau en la Missió Climàtica València 2030 atés que es necessiten als actors de les anomenades “quatre hèlices” de la innovació per al seu èxit. És a dir, tant al sector públic, sector privat i sector academic-investigador, com a la societat civil. I tot des d’una lògica ciutadana, per a pensar col·lectivament els desafiaments per a convertir-nos en una ciutat climàticament neutra en 2030 i buscar de manera col·laborativa solucions innovadores per a afrontar-los. València té dos grans reptes als quals fer front en les pròximes decádas: la sostenibilitat i l’emergència climàtica, tots dos materialitzats en la Missió Climàtica València 2030. Per aquesta raó, la ciutat necessita també als veïns i veïnes per a ajudar amb la seua intel·ligència col·lectiva al fet que València siga una ciutat climàticament neutra en 2030. Des de Las Naves, com a centre de Innovación Social i Urbana de l’Ajuntament de València, s’està apostant aquests últims anys pel Programa d’Innovació Ciutadana que inclou al laboratori ciutadà Ciuta·lab, el laboratori de dades Dades·lab i els Espais Maker l’objectiu dels quals és proporcionar a les persones usuàries l’autonomia necessària per a explorar les seues pròpies idees i veure’s a si mateixes com a persones que poden imaginar, crear, construir i resoldre problemes. Aqueixa importància del PIC es materialitzarà en els pròxims mesos amb el trasllat de Ciuta·lab, Dades·lab i Espais Maker a un espai major com és l’edifici de La Farinera. Així doncs, la innovació ciutadana es converteix en un element clau en el desenvolupament de l’Estratègia Urbana Val̀ncia 2030 i la seua Missió Climàtica València 2030 al costat dels següents instruments fonamentals: l’acompanyament a l’emprenedoria de triple impacte; l’ús intensiu de les tecnologías digitals habilitadores per a la millora dels serveis i capacitats públiques de la ciutat; l’Aliança per la Missió que engloba a empreses, ciutadania compromesa, les entitats, associacions i col·legis professionals… i figures influents que ens ajudaran a portar el missatge de la Missió a tots els racons de la ciutat; i el binomi Ciutat-Universitat que figura com un conveni marc de treball amb la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València on les universitats poden aportar coneixement específic, formes de treball, un espai educatiu clau, i els campus, com a espais de referència, per a aconseguir que València siga una ciutat climàticament neutra. Què és la innovació ciutadana? La innovació ciutadana proposa implicar la ciudadanía en la búsqueda de solucions innovadores per a afrontar els reptes col·lectius als quals ens enfrontem com a societat. Es configura así com una alternativa en la qual es busca implicar agents diversos de la ciutadania (provinents de les quatre hélices de la innovación, però actuant des d’una perspectiva ciutadana). Ciuta·lab cerca convertir-se en un lloc en el qual aprendre a participar, a experimentar i a produir de manera conjunta aqueixes solucions. Un espai d’investigació i innovació en el qual reunir persones diverses, amb perfils diferents, i amb experiències i sabers diversos. Sota aquests quatre valors centrals de col·laboració, experimentació, obertura i cures, els objectius de Ciuta·lab són: oferir a la ciutadania la possibilitat de buscar respostes col·lectives a les problemàtiques que afecten les seues vides; generar un espai per a la investigació i la innovació, per a aprendre a participar, a experimentar i a coproduir; donar suport al desenvolupament de projectes concrets de manera col·laborativa, coproduïts entre agents diversos i adaptats als diferents contextos; facilitar a les persones i comunitats la possibilitat de ser part activa en les polítiques públiques a través de dinàmiques de col·laboració i intel·ligència col·lectiva, de l’aprenentatge compartit i el coneixement obert. Convocatòries obertes de Ciuta·lab fins al pròxim 30 d’abril Ciuta·lab, del centre d’innovació Las Naves, ha llançat dues convocatòries perquè els veïns i veïnes de València puguen participar en aquest procés d’innovació ciutadana: la segona convocatòria de Tallers de Producció Col·laborativa, i la primera de Comunitats d’Aprenentatge i Pràctica. Totes dues orientades a implicar la ciutadania en la cerca de solucions que contribuïsquen a la Missió Climàtica de València. Una missió d’innovació que té com a objectiu que la ciutat siga neutra en emissions de CO₂, i aconseguir-ho abans de l’any 2030. En la convocatòria de Tallers de Producció Col·laborativa es busquen idees que, des de les diferents “R” de l’economia circular apunten a reconfigurar les maneres de producció i consum, reduint els nivells d’explotació del planeta: reducció del consum, reutilització de productes o dels seus components, reparar abans que rebutjar, reciclar residus.

I des de les Comunitats d’Aprenentatge i Pràctica (CAP) es pretén impulsar espais de reflexió, diàleg i disseny col·lectiu de nou coneixement i de solucions pràctiques; partint de les experiències i interessos de les persones participants en les comunitats.

Tota la informació sobre aquestes convocatòries es pot trobar en la pàgina web de lasnaves.com. El termini d’inscripció a les mateixes acaba el pròxim 30 d’abril de 2023. La Missió Climàtica en la Capital Verda Europea 2024 Actualment València està treballant en la Missió Climàtica València 2030, primera missió de l’estratègia d’innovació Missions València 2030, amb l’objectiu de convertir a València en una ciutat climàticament neutra. A més, la ciutat ja forma part de les 112 ciutats que la Comissió Europea ha seleccionat dins de la missió «ciutats intel·ligents i climàticament neutres». La Missió Climàtica és un dels quatre àmbits prioritaris del projecte de València, Capital Verda Europea 2024, juntament amb la millora de la infraestructura verda de la ciutat, la mobilitat sostenible i recuperació de l’espai públic, i l’alimentació saludable.

COMPARTEIX:
TW - FB