Jornada Sessió Co. d’Innovació i Emprenedoria Social

29 de maig de 2019
CATEGORIA:
COMPARTEIX:
TW - FB
  • Dirigida a professionals d’entitats de l’àmbit de l’ocupació i emprenedoria.
  • La Federació de Dones Progressistes organitza aquesta jornada amb la finalitat de formar, sensibilitzar i trencar amb els mites de l’Economia Social.

El projecte “Emprende & Co.” va nàixer amb l’objectiu de generar un entorn que done suport a l’emprenedoria de forma més unificada, dinàmica i àgil, en un entorn canviant que exigeix rapidesa, professionalitat i focus constant.

L’execució del mateix es duu a terme a través d’activitats formatives i jornades de reflexió i debat, així com d’espais de trobada tant físics com virtuals entre les persones i entitats dedicades a l’assessorament de persones emprenedores. L’objectiu és generar xarxes per a establir sinergies i donar resposta a les necessitats de les persones emprenedores i els seus projectes d’una manera molt més especialitzada.

La Federació de Dones Progressistes convida a totes les parts implicades a participar en aquest projecte, i poder així continuar alimentant aquesta xarxa de persones expertes en emprenedoria que ve creixent des del 2018, i que ha generat ja multitud de sinergies que han permés un assessorament més específic i especialitzat a cada tipus de persona emprenedora i projecte d’emprenedoria.

A través de la participació activa de totes les persones assistents, amb aquesta jornada es busca formar, sensibilitzar i trencar amb els mites de l’Economia Social perquè les persones tècniques que acompanyen a processos emprenedors transmeten aquests valors i oportunitats, situant la innovació com a element fonamental per a l’impacte social.

La jornada compta amb la col·laboració de Las Naves i REAS PV.

COMPARTEIX:
TW - FB