IV Convocatòria Ajudes Universitat de València – IIS Hospital La Fe

30 de octubre de 2017
CATEGORIA:
Salut
COMPARTEIX:
TW - FB

PLA D’ACCIÓ 2017 UV-LA FE per al Foment de la Cooperació en R+D+i

Presentació de manifestacions d’interès/Cerca de partners:

Es tracta de la publicació d’idees o problemes no resolts per part de la Fe o de la UV i se cerca partner en l’altra institució.

1. Crear una manifestació d’interès en la pàgina web de VLC-BIOMED: http://www.vlc-biomed.es/index.php/ideas

2. Revisar les idees publicades que cerquen soci en l’altra institució: http://www.vlc-biomed.es/index.php/colaboradores

El termini per a la recepció de manifestacions d’interès finalitza el dimarts 7 de novembre.

Més info ací

COMPARTEIX:
TW - FB