IA i Big Data perquè les ciutats dissenyen les millors accions davant el canvi climàtic

4 de abril de 2023
CATEGORIA:
Emprenedoria
Sostenibilitat
COMPARTEIX:
TW - FB
  • La startup valenciana Green Urban Data analitza i interpreta dades que ajuden a decidir quines estratègies seguir perquè les urbs siguen més resilients i saludables per a les persones
  • L’empresa forma part dels programes de Co·lab, l’acceleradora pública del centre d’innovació Las Naves, de l’Ajuntament de València

Triar en temps real la ruta més saludable per a caminar o anar amb bici, els llocs més verds on refugiar-se d’una onada de calor a la ciutat, conéixer quins impactes genera el canvi climàtic en sectors com el turisme… Són alguns exemples d’aplicacions que ja estan funcionant gràcies a Green Urban Data, la startup valenciana que desenvolupa solucions d’intel·ligència ambiental per a millorar la vida de les persones.

L’empresa, seleccionada en els programes de Col·lab, l’acceleradora pública del centre d’innovació Las Naves, de l’Ajuntament de València, estudia indicadors per a facilitar la presa de decisions i el disseny d’estratègies contra el canvi climàtic d’institucions públiques, empreses i població en general. Anàlisi de dades per a afavorir ciutats més resilients i saludables.

“Ajudem a decidir quines accions són les més adequades per a millorar l’adaptació al canvi climàtic de la ciutat. Fem que les dades siguen fàcilment comprensibles, de consultar i d’accedir de manera automàtica”, explica Alejandro Carbonell, CEO de l’empresa.

Gràcies a l’anàlisi d’imatges de satèl·lit mitjançant eines d’Intel·ligència Artificial, Green Urban Data proporciona informació d’alt valor per a la presa de decisions de les persones encarregades que les ciutats siguen un lloc de major benestar, amb menys contaminació ambiental, més espais renaturalitzats o menys illes de calor.

Unes dades de lliure accés, que l’equip humà de la startup, format per 10 professionals de camps diversos com l’arquitectura o l’enginyeria ambiental, entre d’altres, reinterpreta per a fer-los accessibles.

“El nostre “core” és la informació que elaborem i que transformem en indicadors per al diagnòstic i el seguiment d’estratègies. Cada vegada ens especialitzem més a obtindre els indicadors adequats i fer que el nostre client els consumisca en el format que més li interesse”, apunta Carbonell. En aquest sentit, Green Urban Data ha desenvolupat una interfície perquè qualsevol empresa es connecte a la seua base de dades, consulte la informació i la utilitze en les seues pròpies plataformes.

Informació de valor per a les ciutats

L’empresa genera informació de gran valor per a les ciutats, desenvolupant diverses solucions que estan funcionant en les urbs.

En col·laboració amb l’Ajuntament de València, per exemple, han desenvolupat diverses aplicacions, com un web on les persones poden introduir la seua ruta i conéixer l’itinerari més saludable en funció de les seues preferències.

Una altra tecnologia per a València és el desenvolupament d’un visor climàtic que informa de l’evolució de les onades de calor a la ciutat, així com una metodologia per a localitzar refugis climàtics o una eina per a identificar automàticament les parcel·les que necessiten neteja.

A Benidorm, per exemple, ha implementat una plataforma de visualització d’indicadors ambientals per a conéixer en temps real l’estat de la ciutat, amb l’objectiu de millorar la seua qualitat ambiental com a destinació turística.

Així mateix, l’empresa també ha redactat el Pla Director d’Arbratge de l’Ajuntament de Burgos, pensant en els serveis ecosistèmics de l’arbratge públic amb una estratègia de comunicació social i un seguiment a través d’anàlisi de dades.

En aquesta mateixa línia, Green Urban Data ha desenvolupat mitjançant Intel·ligència Artificial un algorisme que permet identificar de manera automàtica 4 espècies d’arbres a les ciutats i valorar els seus serveis ecosistèmics.

D’una altra banda, entre altres ciutats, a Alcobendas, per exemple, també funciona el servei de rutes biosaludables.

El CEO de la startup explica que en aquests moments estudien com traslladar les seues solucions a sectors com el Turisme, ja que “les persones valorem els destins de qualitat ambiental”, afirma; o el sector Salut, vinculant com tota la infraestructura verda ajuda al benestar de la ciutadania, analitzant quant de temps passa prop d’àrees verdes. A més, Green Urban Data està immersa en una negociació per a la seua expansió per altres països.

En aquest sentit, Carbonell valora important el paper de mentorització de Col·lab, l’acceleradora de Las Naves, per aportar a l’empresa eines amb les quals “conéixer bé al nostre client per a saber donar-li el que realment necessita així com establir l’estratègia de l’empresa a futur, dos aspectes que considerem fonamentals”.

Col·lab i el seu valor diferencial

Col·lab és l’acceleradora pública de triple impacte de Las Naves, el centre d’innovació de l’Ajuntament de València. Els programes de Pre-acceleració, Acceleració i Scale Up de Col·lab estan alineats amb el Marc Estratègic Missions València 2030, que desenvolupa la política d’innovació pública a la ciutat de València, així com amb la Missió Climàtica València 2030.

En Col·lab s’ofereix suport, espai i mentorització a empreses, startups o iniciatives emprenedores focalitzades en la generació d’un impacte positiu en les persones o el medi ambient. Així mateix, des de Col·lab es brinda suport financer per a les millors iniciatives emprenedores que participen en els seus programes i s’organitzen demo days i investors days.

La Missió Climàtica en la Capital Verda Europea 2024

Actualment València està treballant en la Missió Climàtica València 2030, primera missió de l’estratègia d’innovació Missions València 2030, amb l’objectiu de convertir a València en una ciutat climàticament neutra. A més, la ciutat ja forma part de les 112 ciutats que la Comissió Europea ha seleccionat dins de la missió «ciutats intel·ligents i climàticament neutres».

La Missió Climàtica és un dels quatre àmbits prioritaris del projecte de València, Capital Verda Europea 2024, juntament amb la millora de la infraestructura verda de la ciutat, la mobilitat sostenible i recuperació de l’espai públic, i l’alimentació saludable.

COMPARTEIX:
TW - FB