Forma part de la ‘Guide to Games from Spain 2020’

5 de novembre de 2019
CATEGORIA:
COMPARTEIX:
TW - FB
  • ICEX España Exportación e Inversiones reeditarà la guia de qui és qui en el sector dels videojocs a Espanya per al 2020.
  • “Guide to Games from Spain 2020” servirà d’element promocional en totes les fires i mercats internacionals als quals ICEX assistisca sota la marca Games From Spain: Game Connection America, GDC, Gamescom, Tokyo Game Show,…

Podrà registrar-se en aquesta guia de manera gratuïta qualsevol empresa espanyola del sector dels videojocs, amb algun projecte o servei actiu per a 2020, presència en mercats internacionals (amb la seua empresa o amb algun projecte en el qual participe) i que siga: Estudi de desenvolupament de videojocs, Publisher o proveïdor de serveis especialitzat en el sector del videojoc.

Per a poder figurar en la guia impresa, és necessari registrar-se online en www.gamesfromspain.com o validar les dades ja registrades anteriorment, no més tard del pròxim dilluns 13 de gener de 2020. Les empreses que es registren posteriorment a aquesta data, figuraran únicament en el catàleg online.

El formulari de registre ha d’emplenar-se en anglés i posant molta atenció a les dades i informació reflectida en aquest, ja que es tracta d’informació que serà visionada per Publisher, inversors, premsa, prescriptores i altres professionals del sector assistents als mercats internacionals, per la qual cosa és important que es cuide tant la redacció, com la presentació de l’empresa.

Més info.

Registre online.

COMPARTEIX:
TW - FB