Emprens i teletreballes? Aspectes legals

17 de abril de 2020
CATEGORIA:
COMPARTEIX:
TW - FB
  • Cadascuna de les persones que mentoritzen als equips que formen part del Col·lab de Las Naves comparteixen recomanacions per al treball en remot de gent que emprén i innova durant el confinament.
  • Lucía Carrau, mentora de l’àrea Legal, aborda este aspecte durant la situació actual en aquesta nova #PíndolaCollab.

L’impacte que el COVID-19 està generant en l’economia, requereix que les empreses i les startups adopten una actitud proactiva i estratègica, que no es limite a l’adopció de les mesures urgents i extraordinàries publicades pel Govern, sinó a conjugar amb habilitat l’adopció de les solucions que precise la societat en qüestió per a superar la situació durant el període que dure l’estat d’alarma, però especialment quan s’alce el mateix, amb el plantejament d’un escenari probable, un optimista i un altre pessimista, que ens permeta estar preparats anticipant qualsevol contingència que sorgisca.

I l’avantatge que tenen les startups en aquest procés enfront d’una pime o gran empresa, és la ràpida adaptabilitat a un nou entorn, i l’agilitat en les seues estructures a l’hora d’adoptar decisions. Per això em centraré en la necessitat d’adoptar decisions ràpides, i per a què?

Doncs perquè durant l’estat d’alarma, l’objectiu prioritari ha de ser:

– Disminuir costos al màxim atés que no percebem ingressos o aquests es veuen minvats aquestes setmanes pel confinament i la limitació de l’activitat a les empreses que presten serveis essencials (revisió de costos fixos com a treballadors i adopció de mecanismes com ERTE, permisos retribuïts, vacances, etc.; renegociar el contracte de lloguer, revisar la cobertura de les assegurances d’empresa i d’administradors, establir calendari de mores i ajornaments de l’obligacions fiscals, etc.) i revisar els contractes amb clients i proveïdors a fi d’aconseguir acords quant a drets i obligacions, i/o resoldre quan siga procedent.

– Aprofitar qualsevol tipus d’ajuda, subvenció o finançament públic o privat publicades com a conseqüència del Covid-19, que s’ajuste a les nostres necessitats, però amb projecció, és a dir, avaluant què passarà amb la nostra activitat i font d’ingressos una vegada s’alce l’estat d’alarma per a complir els compromisos adquirits en els processos de finançament, i les garanties en el seu cas atorgades.

Aquest procés d’adopció de decisions implica explicar en un pla de contingència com afecta la crisi a l’empresa, quines febleses financeres tenim, estudiar totes les obligacions legals i quines mesures s’estan adoptant ara per a suavitzar l’impacte de la crisi sanitària, per a traçar un pla plantejant com serà el model de negoci a 6 mesos vista. En funció de l’activitat que desenvolupe la startup, haurem de tindre en compte que els hàbits canviaran i pot ser que amb això les necessitats dels nostres clients/usuaris, per la qual cosa serà convenient valorar si haurem de pivotar el model de negoci.

Comptat i debatut, tindre un pla de contingència et permetrà preveure quins passos donar de cara a la represa de l’activitat quan s’alce l’estat d’alarma, i poder defensar el finançament que necessites davant entitats financeres o inversors, analitzar tots els escenaris possibles i traçar un pla d’acció que permeta superar el sot actual, però amb estratègia, de manera que no acabe ofegant a l’empresa amb compromisos que després no puga complir.

L’objectiu ha de ser superar la crisi sanitària amb una empresa sostenible, sanejada i competent en l’actual economia digital.

COMPARTEIX:
TW - FB