TORNAR ENRERE

PROCÉS OBERT

PAÍS

Espanya

PROVÍNCIA

València

MUNICIPI

València

JORNADA LABORAL

Completa, 37 hores/setmanals de treball efectiu. Aquest podrà ser combinat amb teletreball de 2 dies a la setmana, si la persona candidata sol·licita l’acolliment al Protocol de Teletreball i obté informe favorable segons les condicions establides en el Protocol.

SALARI

Retribució anual bruta de 34.036,80€

TIPUS DE CONTRACTE

Temporal associat a la gestió dels projectes RESIL4CARE i VALUECARE.

DATA DE PUBLICACIÓ

25-05-2023

OFERTA DE TREBALL

Tècnic/a especialista en I+D+i ValueCare i RESIL4CARE

Descripció

El present procés de selecció sorgeix de la necessitat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana – Las Naves, de contractar un tècnic/a en I+D+i, a través d’una relació laboral temporal de duració determinada, per a exercir el seu treball en els projectes europeus RESIL4CARE (Erasmus+) i VALUECARE (H2020) en els quals la Fundació Las Naves participa.

Requisits

Titulacions
– Titulació de grau o equivalent en l’àmbit de les Ciències Socials o Ciències de la Salut.

– B2 en anglés.

Experiència professional
– Almenys 1 any d’experiència professional en l’àmbit social i/o sanitari.
– Almenys 1 any d’experiència en la gestió de projectes europeus.

Funcions generals del lloc de treball

Desenvolupar, programar, estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar, assessorar i en general, aquelles funcions de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb la programació i gestió de projectes i convocatòries europees d’I+D+i. Totes les funcions que es corresponguen amb el seu grup professional.

Funcions específiques del lloc ofertat

Com a tasques comunes a tots dos projectes i genèriques del lloc de treball:
– Participació activa (en anglés) en les reunions de consorci i els diferents paquets de treball de tots dos projectes, telemàtiques i/o presencials en altres països socis.
– Realització de les accions descrites i assignades a Las Naves en els plans de treball aprovats per la Unió Europea.
– Contribució i redacció (en anglés) dels lliurables i informes que siguen necessaris en el marc de l’execució de tots dos projectes.
– Participació activa i preparació de les tasques i informes corresponents atés el rol de Las Naves en cada projecte, en les revisions tècniques i justificacions dels projectes davant la Unió Europea.
– Participació en accions de divulgació i disseminació de continguts i resultats dels projectes (conferències, xarrades, esdeveniments, webinars, workshops, congressos, publicacions i articles).

Participació en els paquets de treball i tasques del projecte europeu H2020 VALUECARE en relació amb almenys:
– Desplegament del pilot (gestió i seguiment de participants, dels qüestionaris d’avaluació, repartiment de dispositius, atenció a participants, assignació d’objectius als participants, entre altres accions) i gestió d’incidències.
– Coordinació del pilot desplegat a la ciutat de València, col·laborant amb les altres entitats sòcies locals, monitorant participants (persones majors), professionals dels centres de salut, organitzacions comunitàries dels barris del pilot; organitzant les activitats del pilot (tallers, grups focals, per exemple); donant suport a les accions de divulgació amb el departament de comunicació de Las Naves.
– Contribucions a les tasques de definició de recomanacions de política i desenvolupament de models de negoci.

Participació en els paquets de treball i tasques del projecte europeu RESIL4CARE Erasmus+ dirigides a:
– Desenvolupament de model de suport a la resiliència de persones cuidadores informals i eines d’avaluació del curs de formació i pilot. Guies per a l’explotació per agents interessats.
– Desenvolupament de guies per a l’adopció i implementació de RESIL4CARE en organitzacions. Aquestes guies permetran la transferència i l’ús com a guia didàctica interregional.
– Recomanacions per a l’adopció i escalabilitat de les metodologies del projecte en les Administracions Públiques.
– Suport a l’organització i desenvolupament de l’esdeveniment final multiplicador.

PER FAVOR, EMPLENA TOTS ELS CAMPS. EN CAS CONTRARI, EL SISTEMA NO PERMETRÀ REGISTRAR LA CANDIDATURA