TORNAR ENRERE

PROCÉS OBERT

PAÍS

Espanya

PROVINCIA

València

MUNICIPI

València

JORNADA LABORAL

Completa, 37 hores/setmanals de treball efectiu. Aquest podrà ser combinat amb teletreball de 2 dies a la setmana, si la persona candidata sol·licita l’acolliment al Protocol de Teletreball i obté informe favorable segons les condicions establides en el Protocol.

SALARI

Retribució anual bruta de 34.036,80€

TIPUS DE CONTRACTE

Temporal associat a la gestió del projecte CitCom.ai.

DATA DE PUBLICACIÓ

30-06-2023

OFERTA D’OCUPACIÓ

Tècnic/a especialista en I+D+i CITCOM.ai

Descripció

El Present procés de selecció sorgeix de la necessitat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana – Las Naves, de contractar un Tècnic/a en R+D+i, especialista en gestió de projectes europeus, a través d’una relació laboral temporal de duració determinada, per a exercir el seu treball en el projecte europeu Citcom.ai del qual la Fundació Las Naves participa.

Requisits

Titulacions

– Títol de llicenciat, enginyeria superior, grau universitari o equivalent en la branca de les ciències socials.

– Màster d’especialització.

– C1 en anglés.

Experiència professional

Mínim 2 anys d’experiència en gestió de projectes europeus del programa Horitzó 2020 i/o Horitzó Europa i/o projectes d’innovació relacionats amb Tics, i/o SmartCities/Innovació Urbana

Funcions generals del lloc de treball

Desenvolupar, programar, estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar, assessorar i en general, aquelles funcions de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb la programació i gestió de projectes i convocatòries europees de R+D+i. Totes les funcions que es corresponguen amb el seu grup professional.

Funcions específiques del lloc oferit

 • Gestió i coordinació de la participació de Las Naves en el projecte Citcom.ai: Monitoratge de l’avanç tècnic, identificació de riscos, coordinació de l’equip humà involucrat en el projecte, garantir la qualitat i el lliurament a temps dels
  resultats, etc.
 • Definició de casos d’ús relacionats amb l’aplicació de la Intel·ligència Artificial
  per a resoldre reptes urbans relatius al paradigma de ciutat intel·ligent i la missió
  climàtica.
 • Avaluació de l’impacte social del projecte.
 • Creació d’aliances amb agents socials amb l’objectiu de promoure els serveis
  desenvolupats pel projecte.
 • Suport a les tasques de comunicació: elaboració de continguts, disseny de
  materials, etc.
 • Comunicació i coordinació entre Las Naves i el Coordinador del projecte
 • Comunicació i coordinació entre Las Naves i l’Ajuntament de València
 • Comunicació i coordinació amb la resta dels beneficiaris del projecte.
  Totes aquestes tasques hauran de realitzar-se en castellà i anglés.

PER FAVOR, OMPLI TOTS ELS CAMPS. EN CAS CONTRARI, EL SISTEMA NO PERMETRÀ REGISTRAR LA CANDIDATURA