TORNAR ENRERE

PROCÉS TANCAT

PAÍS

Espanya

PROVÍNCIA

València

MUNICIPI

València

JORNADA LABORAL

Completa 37,5 hores/setmanals segons Conveni Col·lectiu de Las Naves

SALARI

Retribució anual bruta de 32.725,32€

TIPUS DE CONTRACTE

Temporal associat a l’horitzó temporal de gestió del projecte CPI x Startups.

DATA DE PUBLICACIÓ

20-06-2022

OFERTA DE TREBALL

Tècnic/a en I+D+i especialista en emprenedoria per a donar suport en la gestió del projecte CPIxSTARTUPS

Descripció

El present procés de selecció sorgeix de la necessitat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana – Las Naves, de contractar un Tècnic/a en I+D+i especialista en emprenedoria, a través d’una relació laboral temporal de duració associada al desenvolupament del projecte CPI x Startups per a exercir el seu treball en el projecte CPI x Startups desenvolupat per la Fundació Las Naves, amb el finançament de l’Agència Valenciana de la Innovació, a través del programa d’Impuls a la compra pública innovadora (CPI). Línia 2 impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis innovadors, número d’expedient INNCP2/2021/24.

Requisits

– Títol de llicenciat, enginyeria superior, grau universitari o equivalent en la branca de les ciències socials.
– B2 en anglés o equivalent.
– Valencià B2 o equivalent o títol elemental de valencià.

– Almenys sis mesos, d’experiència laboral acreditable en l’àmbit de la promoció de l’emprenedoria per a startups o microempreses i empreses innovadores menudes, en el marc de programes desenvolupats en incubadores, acceleradores d’startups o similars.

Funcions generals del lloc de treball

Desenvolupar, programar, estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar, assessorar i en general, aquelles funcions de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb la programació i gestió de projectes d’I+D+i. Totes les funcions que es corresponguen amb el seu grup professional.

Funcions específiques del lloc oferit

– Suport i suport tècnic a la persona responsable de la coordinació del projecte CPI x Startups.
– Realització de tasques de recopilació d’informació i investigació.
– Organització de les accions formatives i d’acompanyament del projecte CPI x Startups per a personal d’startups, micropimes i empreses innovadores menudes.
– Suport en la gestió de les relacions entre els participants del projecte amb els diferents Departaments de Las Naves (I+D+i, Comunicació, Jurídic/Administratiu, etc.).
– Recopilació d’informació per a l’elaboració dels outputs del projecte (guia, manual, landing page, etc.).
– Suport a les activitats internes del projecte, així com les activitats amb entitats col·laboradores.
– Realitzar el wellcome o benvinguda de totes les persones beneficiàries del projecte CPI x Startups i oferir informació sobre les diferents activitats d’aquest.
– Donar suport a activitats internes de l’acceleradora pública Col·lab, en relació amb el projecte CPI x Startups, així com activitats de terceres entitats que tinguen lloc en Col·lab en el marc d’aquest projecte.
– Recollir incidències que sorgisquen dins del projecte CPI x Startups, informant sobre les mateixes a la persona responsable.

DNI/NIE (per favor, adjunta el document en PDF)

CURRÍCULUM VITAE

 1. DOCUMENTACIÓ REQUISITS PER A OPTAR AL LLOC DE TÈCNIC/A EN I+D+i ESPECIALISTA EN EMPRENEDORIA PER A DONAR SUPORT EN LA GESTIÓ DEL PROJECTE CPIxSTARTUPS
   Titulacions:
  1. Titulació requerida (punt 3 Requisits de les bases reguladores del procés de selecció)
  2. Títol o acreditació de posseir B2 o equivalent en anglés (punto 3 Requisits de las bases reguladores del procés de selecció)
  3. Títol o acreditació de posseir el B2 en valencià o títol elemental de valencià (punt 3 Requisits de les bases reguladores del procés de selecció)
  4. Experiència Professional:
  5. Acreditació de l'experiència professional d'almenys 6 mesos, en les funcions del lloc al qual s'opta (punt 3 Requisits de las bases reguladores del procés de selecció)
 2. DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ DE MÈRITS
  1. Experiència Professional. Documents que proven, si es tenen, de la possessió de mèrits declarats en l'apartat a) Experiència Professional addicional a la requerida per a optar al lloc (requisits), de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases), que fan referència a l'experiència professional a partir del sisé mes.
  2. Documents que proven, si es tenen, estar en possessió dels mèrits segons es descriuen en apartat b) Coneixement d'Idiomes de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases).
   1. Nivells C1 i superiors en anglés
   2. Nivells C1 i superiors en valencià
   3. Nivells b1 i superiors en idiomes estrangers comunitaris (diferents a l'anglés i espanyol)

  3. Formació acadèmica addicional a la mínima requerida en els requisits. 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases).
  4. Per la possessió de certificats que demostren coneixements específics en desenvolupament econòmic de triple impacte. 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases).
 3. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LA SEGONA FASE – AVALUACIÓ MEMÒRIA PRESENTADA