TORNAR ENRERE

PROCÉS TANCAT

PAÍS

Espanya

PROVÍNCIA

València

MUNICIPI

València

JORNADA LABORAL

Completa 37,5 hores/setmanals segons Conveni Col·lectiu de Las Naves

SALARI

Retribució anual bruta de 28.000€

TIPUS DE CONTRACTE

Temporal de Formació associat al projecte GrowGreen

DATA DE PUBLICACIÓ

14-01-2022

OFERTA DE TREBALL

Tècnic/a I+D+i Júnior per a donar suport al projecte europeu GrowGreen

Descripció

El present procés de selecció sorgeix de la necessitat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana – Las Naves, de contractar un tècnic/a en I+D+i, a través d’una relació laboral temporal en pràctiques i de duració determinada, per a desenvolupar el seu treball en el projecte europeu GrowGreen, del qual la Fundació Las Naves participa.

Requisits

– Títol de grau o equivalent (llicenciatura o enginyeria superior).
– C1 en anglés o equivalent.
– Coneixements en ofimàtica: Word, Excel, PowerPoint, etc.

Funcions generals del lloc de treball

Desenvolupar, programar, estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar, assessorar i en general, aquelles funcions de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb la programació i gestió de projectes i convocatòries europees d’I+D+i. Totes les funcions que es corresponen amb el seu grup professional.

Funcions específiques del lloc ofertat

Suport a la coordinació del projecte en les seues tasques relacionades amb aquest, coordinant i gestionant de manera autònoma, sota la supervisió de la tècnic coordinadora del projecte europeu GrowGreen.

DNI/NIE (per favor, adjunta el document en PDF)

 1. DOCUMENTACIÓ REQUISITS PER A OPTAR AL LLOC DE TÈCNIC/A JÚNIOR EN I+D+i PER A SUPORT EN LA GESTIÓ DE GROWGREEN
  1. Titulació requerida (punt 3 de les bases reguladores)
  2. Títol o acreditació de posseir el C1 en anglés o equivalent (punt 3 de les bases reguladores)
  3. Acreditació de l'experiència prèvia pel que fa al desenvolupament en pràctiques en altres entitats (punt 3 de les bases reguladores)
 2. VALORACIÓ DE MÈRITS
  1. Acreditació del desenvolupament de pràctiques formatives en l'àmbit professional (punt 7 de les bases reguladores)
  2. Acreditació coneixement addicional d'anglés. Acreditar la possessió del C2 o equivalent d'anglés (punt 7 de les bases reguladores)
 3. CURRÍCULUM VITAE
  1. Adjunta el teu currículum vitae