TORNAR ENRERE

PROCÉS TANCAT

PAÍS

Espanya

PROVÍNCIA

València

MUNICIPI

València

JORNADA LABORAL

Completa 37,5 hores/setmanals segons Conveni Col·lectiu de Las Naves

SALARI

Retribució anual bruta de 32.083,68€

TIPUS DE CONTRACTE

Temporal

DATA DE PUBLICACIÓ

02-09-2021

OFERTA DE TREBALL

Tècnic/a I+D+i per a la gestió del projecte europeu Wellbased

Descripció

El present procés de selecció sorgeix de la necessitat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana – Las Naves, de contractar un tècnic/a en I+D+i, a través d’una relació laboral temporal de duració determinada, per a desenvolupar el seu treball en el projecte europeu Wellbased, del qual la Fundació Las Naves participa.

Requisits

– Títol de Llicenciatura, enginyeria o equivalent.
– B2 en anglés o equivalent.
– Almenys 1 any en els àmbits de polítiques energètiques, pobresa energètica i salut pública.

Funcions generals del lloc de treball

Desenvolupar, programar, estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar, assessorar i en general, aquelles funcions de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb la programació i gestió de projectes i convocatòries europees d’I+D+i. Totes les funcions que es corresponen amb el seu grup professional.

Funcions específiques del lloc ofertat

– Participació als paquets de treball i tasques del projecte europeu Wellbased en relació amb:

 • Estudi i investigació de les polítiques públiques existents als països membres de la Unió Europea, orientades a acabar amb la pobresa energètica, la seua relació amb determinants i desigualtats en salut.
 • Elaboració i desenvolupament de continguts per a dissenyar un programa d’intervencions urbanes en matèria de pobresa energètica i salut.
 • Recolzament en les tasques de coordinació del pilot a desplegar en la ciutat de València.
 • Recolzament en les tasques d’adaptació del programa urbà en la resta de pilots del projecte.

– Participació activa (en anglés) a les reunions de coordinació del consorci de Wellbased: organització de l’esdeveniment, presentació de resultats, dinamització de grups de treball, etc.

– Coordinació i redacció (en anglés) dels entregables i informes que siguen necessaris en el marc de l’execució del projecte.

– Recolzament a l’equip coordinador del projecte en tasques pròpies de la gestió diària tècnico-administrativa del pla de treball: comunicació amb els socis del consorci, monitorització del progrés de les accions, etc.

– Recolzament a la participació de l’equip coordinador en alguns Grups de Treball de l’Urban Health Cluster (assistència a reunions, redacció d’actes, elaboració de documents de treball).

 1. DOCUMENTACIÓ REQUISITS PER A OPTAR AL LLOC DE TÈCNIC/A EN I+D+i PER A SUPORT EN LA GESTIÓ DE WELLBASED.
  1. Titulació requerida (punt 3 de les bases reguladores)
  2. Títol o acreditació de posseir el B2 en anglés o equivalent (punt 3 de les bases reguladores)
  3. Acreditació de l'experiència professional d'almenys 1 any (punt 3 de les bases reguladores)
 2. VALORACIÓ DE MÈRITS
  1. Acreditació de l'experiència professional diferent a la requerida per al lloc (punt 7 de les bases reguladores/primera fase)
  2. Acreditació de coneixement d'idiomes (punt 7 de les bases reguladores/primera fase)
 3. MEMÒRIA DEL LLOC AL QUAL S'ASPIRA
  1. Memòria del projecte del lloc al qual s'aspira (punt 7 de les bases reguladores/segona fase)