TORNAR ENRERE

PROCÉS TANCAT

PAÍS

Espanya

PROVÍNCIA

València

MUNICIPI

València

JORNADA LABORAL

37 hores/setmanals presencials amb flexibilitat supervisada per la Direcció de l’entitat i el coordinador del projecte Las Naves – LLAMP 3i 2023.

SALARI

Retribució anual bruta de 34.036,80€

TIPUS DE CONTRACTE

Temporal associat a l’horitzó temporal de gestió del projecte LLAMP 3i 2023.

DATA DE PUBLICACIÓ

20-04-2023

OFERTA DE TREBALL

Tècnic/a en I+D+i especialista en emprenedoria LLAMP 3i 2023

Fe d’errates: el termini de presentació de candidatures serà fins al 5 de maig a les 23:59h.

Consulta el document.

Descripció

El present procés de selecció sorgeix de la necessitat de la Fundació de la CV per a la Promoció Estratègica el Desenvolupament i la Innovació Urbana – Las Naves, de contractar un Tècnic/a en I+D+i especialista en emprenedoria, a través d’una relació laboral temporal de duració associada al desenvolupament del projecte Las Naves – LLAMP 3i 2023 per a exercir el seu treball en aquest projecte implementat per la Fundació Las Naves, amb el finançament i impuls de la Direcció General de Foment de l’Emprenedoria i el Cooperativisme de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Requisits

– Títol de llicenciatura, enginyeria superior, grau universitari o equivalent.

– Almenys un any, d’experiència laboral acreditable en l’àmbit de la promoció de l’emprenedoria per a startups o microempreses i petites empreses innovadores, en el marc de programes desenvolupats en incubadores, acceleradores de startups, agències de desenvolupament local o similars.

Funcions generals del lloc de treball

Desenvolupar, programar, estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar, assessorar i en general, aquelles funcions de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb la programació i gestió de projectes de I+D+i. Totes les funcions que es corresponguen amb el seu grup professional.

Funcions específiques del lloc oferit

– Suport i suport tècnic a la persona responsable de la coordinació del projecte Las Naves – LLAMP 3i 2023 en la realització d’activitats relacionades amb aquest. Les activitats que tindran lloc dins d’aquest projecte estan recollides en el punt 1 d’aquestes bases.
– Donar suport en la gestió de les relacions entre les iniciatives emprenedores seleccionades dins del programa LLAMP 3i 2023 (d’ara en avant el programa) i adjudicades a Las Naves per a la seua mentorització, amb:

1. Les persones mentores associades al programa, per part de Las Naves.
2. El departament de Comunicació de Las Naves.
3. El departament de Producció de Las Naves.
4. Altres persones participants que formen part d’iniciatives emprenedores mentoritzades per Las Naves, així com les assignades a altres entitats col·laboradores del programa.

– Oferir informació, tant presencial com telemàtica sobre les diferents activitats de mentorització que formen part del programa, dins i fora de les instal·lacions de Las Naves.
– Realitzar un seguiment del compliment de les normes bàsiques i compliment de mínims exigits a les iniciatives emprenedores que formen part del programa i que siguen mentoritzades per Las Naves.
– Donar suport a activitats internes del programa, així com activitats de terceres entitats a Las Naves relacionades amb aquest.
– Oferir suport de gestió documental en el procés de selecció de les iniciatives emprenedores que formaran part del programa.
– Oferir suport en l’elaboració de la memòria tècnica justificativa del projecte.
– Donar suport tècnic en avaluacions de rendiment de les iniciatives emprenedores mentoritzades per Las Naves, dins del programa.
– Recollir incidències que sorgisquen dins del programa, informant sobre les mateixes a la persona responsable.

PER FAVOR, EMPLENA TOTS ELS CAMPS. EN CAS CONTRARI, EL SISTEMA NO PERMETRÀ REGISTRAR LA CANDIDATURA

Per favor, adjunta el DNI en PDF

 1. DOCUMENTACIÓ REQUISITS PER A OPTAR AL LLOC DE TÈCNIC/A EN I+D+i PER A DONAR SUPORT EN LA GESTIÓ DEL PROJECTE LLAMP 3i 2023
  1. Titulació requerida (punt 3 Requisits de les bases reguladores del procés de selecció)
  2. Acreditació de l'experiència professional d'almenys 1 any en les funcions del lloc al qual s'opta (punt 3 Requisits de les bases reguladores del procés de selecció)(OBLIGATORI)
 2. DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ DE MÈRITS
  1. Experiència Professional. Documents que proven, si es tenen, de la possessió de mèrits declarats en l'apartat a) Experiència Professional addicional a la requerida per a optar al lloc (requisits), de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases), que fan referència a l'experiència professional a partir del mes tretze o de l'any.
  2. Experiència Professional demostrable en Gestió de Projectes Europeus. Documents que proven, si es tenen els mèrits d'experiència demostrable en aqueix camp segons s'especifica en l'apartat b) Per experiència professional demostrable en Gestió de Projectes Europeus, de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases).
  3. Documents que proven, si es tenen, estar en possessió dels mèrits segons es descriuen en apartat b) Coneixement d'Idiomes de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases).
   • Nivells B1 i superiors en anglés
   • Nivells B1 i superiors en valencià
  4. Formació acadèmica addicional a la mínima requerida en els requisits. 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases).
  5. Per la possessió de certificats que demostren coneixements específics en desenvolupament econòmic de triple impacte. 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases).
 3. DOCUMENTACIÓ PER A APORTAR EN LA SEGONA FASE – AVALUACIÓ MEMÒRIA PRESENTADA
 4. ADJUNTAR CURRICULUM VITAE