Embalatge de plàstic: dels residus a recursos valuosos

8 de setembre de 2017
CATEGORIA:
Energia
COMPARTEIX:
TW - FB

 • Las Naves participa al projecte PlastiCircle que té com objectiu millorar les xifres de recol·lecció, transport, classificació i reciclat de residus d’embalatges plàstics a Europa
 • La prova pilot es durà a terme en el barri de Sant Marcel·lí amb un component molt important de participació ciutadana, ja que el disseny del programa es basa en el concepte de cocreació ciutadana.
 • Una vintena de socis Europeus, liderats pel Centre d’Investigació i Innovació en Embalatge i Logística (ITENE), treballen per reinventar el procés de tractament d’embalatges plàstics, tot fent el reciclatge més accessible, rentable i aprofitable per a la ciutadania i els professionals de l’àmbit.

  El projecte, finançat pel Programa Marc d’Investigació i Innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea, repensarà les diferents fases per transformar els residus en productes valuosos: des del desenvolupament de contenidors intel·ligents per a la recollida selectiva de residus fins a l’optimització de les rutes de transport i les tecnologies de classificació. L’objectiu general es assolir la recuperació dins de la mateixa cadena de valor.

  PlastiCircle (Improvement of the plastic packaging waste chain from a circular economy approach – Millora de la cadena de residus d’embalatge plàstic des d’un enfocament d’economia circular) va engegar amb una reunió els passats 20 i 21 de juny a València, Espanya, on els socis, provinents de nou països, van il·lustrar les innovacions previstes per a cada etapa del procés. Aquests solucions es posaran a prova a les ciutats d’Utrecht (Països Baixos), València (Espanya) i Alba Iulia (Romania).

  En primer lloc, l’ús d’un innovador sistema de recollida amb la capacitat d’identificar la quantitat i qualitat dels embalatges dipositats als contenidors per cada ciutadà servirà per implementar un sistema d’incentius. La idea és fomentar una millor separació dels residus de plàstic, així com reduir la quantitat generada.

  La segona acció se centrarà en la fase de transport, amb l’objectiu de disminuir el preu final del plàstic recuperat amb l’estalvi de costs de combustible i transport en el trajecte dels municipis a les plantes de classificació. Gràcies a un sensor que indica com de plens estan els contenidors, es podrà actualitzar la ruta dels camions en temps real. D’altra banda, una compactadora de residus instal·lada a bord dels vehicles servirà per maximitzar la quantitat de residus transportats per ruta. Es formarà els conductors per tal que millorin l’eficiència en la conducció.

  En tercer lloc, s’optimitzaran les tecnologies de classificació per obtenir una millor separació dels diferents tipus de plàstics a les plantes de tractament, incloent l’embalatge multicapa i multilateral, ja que els plàstics només es poden reciclar si se separen correctament.

  La darrera etapa se centrarà en el reprocessament d’aquests materials en productes, tals com peces d’automoció, plaques d’escuma per a turbines eòliques i estructures per a sostres, bosses de brossa, asfalt, tanques i bancs, basats en l’extrusió, injecció i emmotllament per compressió.

  PlastiCircle també definirà plans de negoci i promourà l’acceptació dels mercats de les solucions proposades a través d’activitats de formació i sensibilització per a ciutadans, institucions i empreses privades.

  César Aliaga, coordinador del projecte, ha afirmat que “avui en dia es produeixen més de 25,8 milions de tones de residus plàstics per any a la UE (50 kg per ciutadà), i només un 29,7% es recicla, un 39,5% s’incinera i un 30,8% va a l’abocador1. El reciclatge plàstic pot millorar si augmentem els volums de recol·lecció i implementem noves tecnologies de classificació que permetin transformar plàstics separats d’alta qualitat en productes útils amb un clar valor comercial.

  Encara que l’embalatge representa un 63% del total de residus plàstics generats a Europa, només el 34% es recicla, amb tasses més baixes als països de l’est i del sud. Això té un enorme impacte ambiental i és un clar malbaratament de recursos”.

  El seu company Óscar Ruiz ha afegit que “transformar els residus plàstics en recursos valuosos a través d’un enfocament holístic contribuirà a l’assoliment dels objectius de la UE, entre ells, l’objectiu d’aconseguir reciclar el 75% dels residus d’embalatges l’any 20304 i, amb això, beneficiar la societat. S’espera que aquestos innovadors processos de fabricació condueixin a una millor gestió de residus en general i tinguin un impacte positiu en l’economia europea, incloent la creació massiva de llocs de treball.”

  PlastiCircle és un projecte de quatre anys. Els seus resultats es publicaran a la web del projecte (que estarà en línia al novembre de 2017).

  Contacte:

  César Aliaga, coordinador del proyecto PlastiCircle, ITENE
  caliaga@itene.com o +34- 96 / 182 02 48

  Erica Roggio, responsable de comunicaciones de PlastiCircle, ICLEI Europe
  erica.roggio@iclei.org o +49-761 / 368 920

COMPARTEIX:
TW - FB