El Ministeri de Cultura i Esport obri la convocatòria de subvencions per a edició de llibres

3 de juliol de 2018
CATEGORIA:
COMPARTEIX:
TW - FB
  • El Ministeri de Cultura i Esport publica la convocatòria de subvencions per a la producció de llibres en llengua castellana, en les llengües cooficials de les Comunitats Autònomes, en llengües de signes espanyoles o en el sistema Braille “Grau 1”.
  • Dirigides a Empreses (persones jurídiques i persones físiques – autònoms) que tinguen com a activitat i objecte social, únic o entre uns altres, l’edició de llibres, i acrediten haver realitzat una labor editorial ininterrompuda en els dos anys immediatament anteriors a la data a la publicació en el BOE d’aquesta convocatòria.

Els requisits per a accedir a aquestes ajudes són:

– Cada empresa ha de presentar un únic formulari de sol·licitud amb un o diversos projectes editorials.

– Cada projecte editorial ha de tenir planificada un tiratge mínim de 1.000 exemplars i màxima de 2.479 per a llibres en paper i format simultani (no aplicable a formats digitals o el tiratge mínim no aplicable a obres en llengua de signes o Braille).

– Tractar-se d’una obra inèdita, d’una obra descatalogada o bé d’una obra l’última edició de la qual dóna’t de més de 15 anys en la llengua que es proposa publicar. També es poden subvencionar els projectes editorials que, encara que existisca una edició més recent, incorporen a una obra ja editada una novetat (estudi crític, nova traducció, etc.), amb especial rellevància cultural segons el parer de la Comissió de Valoració.

– Obres que es adecuen a una de les següents categories: obres de referència i consulta; obres de pensament en disciplines humanístiques o científiques; obres de ficció; obres de ficció per al públic infantil i juvenil.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 13 de juliol de 2018.

COMPARTEIX:
TW - FB