DataLabVlc

22 de febrer de 2019
CATEGORIA:
Energia
COMPARTEIX:
TW - FB

  • L’esdeveniment se celebra en Las Naves els dies 5 i 6 de març de 15:30h a les 19:00h
  • Les inscripcions són gratuïtes en els següents enllaços: facebook o eventbrite

DataLabVLC és un laboratori de tecnologies per a l’apoderament ciutadà a través de les dades organitzat al costat de L’Escola d’Innovació Cívica com a fruit de la col·laboració entre CivicWise, Las Naves i la Cátedra Tecnologia Cívica i Apoderament, promoguda per la UPV i l’Àrea de Transparència i Govern Obert de la Diputació de València.

Es tracta d’un taller pràctic per a tota persona interessada a aprendre sobre metodologies i tecnologies per a dades generades per la ciutadania. Durant la sessió es treballarà amb plaques micro:bit, un sensor que pot recollir dades de forma autònoma i s’aprendrà sobre els diferents components de la placa i sobre com programar per a començar a mesurar temperatura, llum i nivells de soroll.

Que són les dades generades per la ciutadania?

Segons l’informe d’identificació i caracterització d’iniciatives DGC promogut per la Càtedra de Govern Obert s’entén les dades generades per la ciutadania (DGC, de l’anglés Citizen Generated Data) com a iniciatives des de les quals la ciutadania produeix directament dades i informació per a contribuir al seu apoderament, augmentant la capacitat d’influència en les decisions col·lectives sobre aquells assumptes que afecten les seues vides.

Una societat amb major capacitat d’accés a la informació és una societat més informada, apoderada i de major qualitat democràtica. No obstant això la majoria de fonts de dades actuals corresponen a fonts públiques oficials, centres acadèmics i d’investigació, o investigacions promogudes pel sector privat. Creiem que és important apoderar a la ciutadania a través d’eines de mesurament de dades que els permeten donar suport, complementar o posar en dubte les fonts existents.

Què aprendràs en aquest taller?

Principalment focalitzat en aspectes pràctics, aquest taller de dos dies s’enfoca a l’ús per part de la ciutadania d’una solució tecnològica basada en la targeta micro:bit que li permet quantificar dos paràmetres del seu entorn físic: la temperatura (termòmetre digital) i el nivell de so soroll (sonòmetre digital).

D’altra banda les persones assistents tindran l’oportunitat de parlar sobre alguns conceptes clau i revolucionaris entorn de les dades generades per la ciutadania, així com el potencial de comptar amb una societat civil formada i capaç d’activar aquest tipus de projectes.

 

COMPARTEIX:
TW - FB