Convocatòria de propostes per als Projectes Europeus de Cooperació 2018

8 de setembre de 2017
CATEGORIA:
COMPARTEIX:
TW - FB

La convocatòria de propostes per als Projectes Europeus de Cooperació 2018 es publicarà a la fi de setembre de 2017.

Les directrius abastaran dues convocatòries de propostes:
• La primera dedicada a Projectes de Cooperació Europea a xicoteta i gran escala.
• La segona es dissenyarà específicament per a Projectes relacionats amb l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018.

En particular, els projectes relacionats amb l’Any Europeu del Patrimoni Cultural de 2018, han de tenir com a objectiu:
· Reforçar el sentit de pertinença a un Espai Europeu Comú.

· Promoure el Patrimoni Cultural com a font d’inspiració per a la creació i innovació contemporànies i reforçar la interacció entre el sector del patrimoni cultural i altres sectors culturals i creatius. El propòsit és la transmissió a les generacions futures dels seus valors considerats rellevants, per a evitar que caiguen en la decadència natural, l’oblit o la destrucció.

S’anima a realitzar activitats molt visibles en el primer any de celebració de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural de 2018. A més, la Comissió afavorirà projectes que tinguen un efecte durador i estiguen dissenyats per a ser sostenibles més enllà de la pròpia durada del projecte.

Més informació ací

COMPARTEIX:
TW - FB