TORNAR ENRERE

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESSUPOST

100.000€

PERÍODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Avaluació d’implementació i impacte del Programa Pilot HEALTHY LONELINESS

healthy loneliness

Què és?

És un projecte pilot que busca proporcionar eines a les persones majors que estan soles perquè puguen afrontar el sentiment de soledat no desitjada, augmentar la seua autoestima i tindre un envelliment actiu i saludable. A més, pretén crear consciència entre la ciutadania i les administracions públiques de la necessitat d’abordar una problemàtica tan preocupant com la soledat no desitjada.

Com funciona?

El projecte Healthy Loneliness consisteix en el desenvolupament d’una sèrie de tallers dirigits a persones de 65 anys o més, que viuen soles, sobre nutrició i salut, noves tecnologies i economia i gestió domèstica. L’assistència a aquests tallers es fa a través de recomanació del personal sanitari del centre de salut d’atenció primària de referència.

Quan i on?

S’han desenvolupat durant el mes de setembre i octubre de 2019 i han participat 70 persones dels centres d’atenció primària de Salvador Pau i República Argentina.

Conclusions

1- La implicació del personal sanitari és clau per a garantir l’èxit i la participació de les persones destinatàries en aquesta mena de projectes.
2- S’han de generar equips de treball interdisciplinaris i multisectorials per a identificar a aquelles persones que més necessiten participar en programes de prevenció de la Soledat no desitjada.
3- El diagnòstic elaborat i el sistema de difusió dels resultats de Healthy Loneliness a través d’una eina gràfica (infografia) són uns dels valors més importants del projecte.
4- La infografia, que resumeix de manera clara, concisa i didàctica, quines són les causes i conseqüències del problema de la Soledat així com a quins col·lectius afecta més especialment, ha permés no sols contribuir a posar aquest problema sobre l’agenda pública sinó que també és un bon sistema de devolució de resultats a les persones que han participat en els grups focals que han donat lloc a aquestes conclusions. Aquest projecte podria resultar sostenible en termes econòmics. Es tracta d’una iniciativa que, amb poca inversió econòmica, pot aconseguir aconseguir un impacte positiu a molt curt termini sobre aquelles persones que es beneficien de les seues activitats.
5- Els continguts, visites i altres accions posades en marxa han resultat d’utilitat per als qui han participat. S’ha dotat a les persones participants d’eines útils per a reduir els moments en els quals estar només pot generar frustració, així com per a millorar la seua autovaloració de salut i benestar.
6- Un de les majors fites d’aquesta iniciativa és que ha permés la connexió i generació de xarxes interpersonals entre persones majors de 65 anys que viuen soles i són, a més, del mateix barri (el que facilitarà en el futur mantindre el contacte entre elles)

Llig l’informe d’avaluació complet.