TORNAR ENRERE

Las Naves premia el proyecto ‘Biblioteca plenamente inclusiva’ en los Premios del Laboratorio de Cultura Inclusiva que promueve el centro de innovación.

Se iniciará próximamente en la biblioteca pública municipal Germana de Foix como proyecto piloto, con la intención de extenderse a otras bibliotecas municipales.

COORDINADOR:

Nombre

PRESSUPOST

100.000€

PERÍODE D’EXECUCIÓ

Enero del 2019 – Marzo 2020

PROGRAMA

CONVOCATÒRIA

Enero del 2019 – Marzo 2020

PARTICIPANTS

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Nom

Cargo

Avaluació del projecte Activa Cultural

activa cultural

Què és ?

És un programa pilot de Recomanació d’Actius amb l’objectiu de promoure un envelliment actiu i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones majors. Està impulsat per Las Naves, l’Hospital General de València i el Museu d’Història de València. El programa es presenta com a complement al programa Activa que fomenta la realització d’activitats físiques a persones majors de 65 anys.

Com funciona?

Consisteix en la recomanació d’una visita cultural, en aquest cas al Museu d’Història de València, per part de 9 centres d’Atenció Primària de la ciutat.

Quan?

S’ha desenvolupat durant el mes de maig de 2018 i han participat 159 persones majors de 65 anys dels centres d’Atenció Primària de Sant Isidre, Fontsanta, Guillem de Castro, La Llum, Nàpols i Sicília, Gil i Morte, Convent Jerusalem i Nou Moles, tots ells de la ciutat de València.

Conclusions

  1. Millorant la Salut en totes les Polítiques. Aquesta iniciativa contribueix a la incorporació de la mirada dels determinants socials de la salut. Els determinants socials de la salut són aquelles circumstàncies en les quals les persones naixen, creixen, viuen, treballen i envelleixen i que són el resultat de la distribució dels diners, el poder i els recursos. Els determinants socials de la salut expliquen la major part de les inequitats sanitàries, açò és, de les diferències injustes i evitables observades en i entre els països pel que fa a la situació sanitària.
  2. Caminant cap a la justícia i l’equitat social. En aquest sentit, Activa Cultural constitueix una iniciativa summament interessant per avançar en el camí cap a la justícia i l’equitat social que, com està sobradament demostrat, té conseqüències fatals sobre la nostra salut.
  3. Més que simples pacients. Activa Cultural és interessant perquè va en el sentit d’explorar i generar coneixement sobre l’abordatge biopsicosocial veient a les usuàries dels serveis sanitaris com un tot i no com a meres pacients.
  4. Fomentar el desenvolupament cognitiu i la socialització de les persones. Activa Cultural és més que un simple programa de promoció d’estils de vida saludable. En primer lloc perquè fomenta el desenvolupament i manteniment cognitiu i perquè, a més, en ser una activitat que es desenvolupa per grups, contribueix a l’establiment de xarxes socials, a la socialització i a la disminució de la sensació de solitud de les persones usuàries, especialment de les dones.
  5. Nous públics en els museus per abordar una nova realitat. Des del punt de vista cultural aquesta activitat contribueix a més a donar vida als museus, és a dir, aquest programa pot constituir una estratègia de captació i reforçament d’audiències poc representades o que freqüenten poc aquest tipus de recursos culturals. A més, ajuda a complir la funció social dels museus, que, com part integrant d’aquesta societat, no poden evadir-se del nou context social arran de la globalització i els profunds canvis fruit de l’ús de les noves tecnologies. En aquest nou context els museus han d’actuar com a institucions que escolten, dialoguen i responen als problemes de la societat i es comprometen a actuar com a elements dinamitzadors capaços de contribuir a la seua transformació.