Ajudes València Activa Consolidart

29 de maig de 2018
CATEGORIA:
COMPARTEIX:
TW - FB
  • Tota la informació de terminis i quantia econòmica de les ajudes ací

L’Ajuntament de València, a través de la Delegació d’Ocupació i Emprenedoria, vol contribuir a l’enfortiment de les empreses que es dediquen a les indústries creatives i culturals, recolzant-les en el seu creixement i afavorint la seua continuïtat i estabilitat en el teixit empresarial de la ciutat de València per mitjà d’aquesta convocatòria.

Podran obtenir la condició de beneficiàries tant les persones físiques o jurídiques com les comunitats de béns i societats civils, que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les ajudes i complisquen els requisits explicats en les bases.

Es tracta de subvencions dirigides a la consolidació d’empreses constituïdes fins al 31 de desembre de 2017 que es dediquen a les indústries creatives i culturals a València. Se sufraguen despeses no inventariables, dirigits a promoure l’estabilitat de l’empresa, la seua consolidació i el seu enfortiment.

Termini de presentació de sol·licituds: fins al 25 de juny.

COMPARTEIX:
TW - FB