Ajudes per a la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives

29 de maig de 2018
CATEGORIA:
COMPARTEIX:
TW - FB
  • Convocatòria 2018 de les ajudes per a la modernització i innovació de les indústries culturals i creatives mitjançant projectes digitals i tecnològics del Ministeri de Cultura.
  • El termini per a presentar sol·licituds està obert des del 29 de maig fins al 18 de juny a les 14:00.

Descripció:

Les ajudes estan dirigides a totes les indústries culturals i creatives (entre les quals, videojocs) i tenen per objecte incrementar l’oferta legal de continguts digitals culturals en Internet i modernitzar i innovar aquestes indústries.

Finalitats de les ajudes:

a) Promoure les inversions per a la creació i difusió de continguts digitals culturals en productes i serveis augmentant al seu torn la qualitat de l’oferta legal de continguts digitals culturals en Internet i millorant l’accés dels ciutadans als mateixos.

b) Promoure les inversions que permeten la modernització, innovació i desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives.

c) Incrementar la generació d’ocupació fomentant el desenvolupament i la vertebració del sector de les indústries culturals i creatives.

d) Estimular la participació del sector privat en el finançament de projectes culturals i fomentar el mecenatge cultural, impulsar la internacionalización de les indústries culturals i creatives i fomentar l’oferta cultural mitjançant aplicacions vinculades a Internet i a les NNTT.

 

Més informació ací

COMPARTEIX:
TW - FB