128 llars vulnerables de Poblats Marítims, Camins al Grau i Algiròs participaran en un pilot contra la pobresa energètica

22 de febrer de 2022
CATEGORIA:
Energia
Salut
COMPARTEIX:
TW - FB
  • El programa urbà d’aquest pilot europeu ha estat presentat hui en el marc de la jornada “Què fem a València per fer realitat el Dret a l’Energia”, celebrada online amb motiu de la Setmana pel Dret a l’Energia
  • Una Escola Ciutadana pel Dret a l’Energia desenvoluparà diverses accions als tres barris per detectar i pal·liar les situacions de pobresa energètica

Las Naves ha presentat aquest matí el programa urbà del pilot del projecte europeu WellBased, el qual coordina conjuntament amb la Fundació València Clima i Energia. Aquest projecte té com a objectiu crear a la nostra ciutat una Escola Ciutadana pel Dret a l’Energia, la qual executarà nombroses accions pilots que començaran previsiblement al mes de setembre als barris de Poblats Marítims, Camins al Grau i Algiròs amb l’objectiu principal de reduir la pobresa energètica i el seu impacte en la salut i el benestar.

Entre les accions que es duran a terme trobem intervencions comunitàries, assessorament, seguiment de les llars i auditories energètiques – per millorar les condicions dels domicilis amb instal·lació de kits d’eficiència, optimització de factures, etc.- mitjançant l’Oficina de l’Energia com a punt de connexió amb els participants del projecte, campanyes de conscienciació i sensibilització o activitats d’empoderament energètic. L’Escola Ciutadana pel Dret a l’Energia fomentarà a més que els i les participants del pilot assistisquen a trobades i formació sobre salut i energia, que també seran espais de recolzament i de compartir experiències; així com formarà a professionals claus del barri -treballadors socials, personal sanitari o educatiu- per identificar i fer front als casos de pobresa energètica, i construirà marcs institucionals per lluitar contra la pobresa energètica a nivell municipal.

El regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana assenyala que WellBased “és un projecte que ens posa de front contra aquesta problemàtica, la qual, a més, en els últims temps, estem observant cada vegada més nítidament, com a conseqüència dels confinaments per la pandèmia, i recentment amb la pujada de la llum. Com administracions públiques, ja siga municipals, autonòmiques, estatals o europees, tenim el deure d’atendre i lluitar contra la pobresa energètica que pateixen les persones més vulnerables de les nostres ciutats”.

Per la seua banda, el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramón, assegura que Wellbased “ens dóna l’oportunitat d’aprofundir en la lluita contra la pobresa energètica i la defensa del dret a l’energia per a tots i totes. El projecte ens permetrà ampliar y millorar l’activitat que duguem a terme mitjançant l’area de Dret a l’Energia de l’Oficina de l’Energia, arribant a més famílies per ajudar-les i acompanyar-les en la millora de les seues condicions vitals tractant d’empoderar-les energèticament”.

Radiografia dels barris

Durant els treballs de definició d’aquest pilot, s’ha redactat un estudi de caracterització social d’aquestos barris i de la població que participarà al pilot, tota ella en situació de vulnerabilitat, és a dir, famílies amb baixos ingressos, persones majors, víctimes de violència de gènere i/o drogaddicció, i altres llars amb problemàtiques de malalties cròniques, atur, etc. Seran 128 cases les que participen en el grup d’intervenció, amb un total de 177 persones participants.

En eixa radiografia també s’observa altres indicadors com la soledat no desitjada i la proporció de persones majors de 65 anys que viuen a soles, superior a la mitjana de la ciutat, així com qüestions relatives als hàbits i estils de vida que afecten la salut com ara l’alimentació; les altes taxes d’atur, ingressos baixos, la tipologia dels habitatges -molts menuts i edificis ineficients- o un nivell educatiu menor.

La pobresa energètica a València

Aquest informe destaca algunes dades que fan reflexionar com que un 10% de la població de València no té instal·lat cap sistema de calefacció, sinó que depèn de radiadors o aires condicionats que tenen sempre una despesa major; o que el 60% dels edificis de la nostra ciutat es construïren abans de la normativa d’eficiència energètica, un percentatge més alt que la mitjana d’Espanya que se situa en el 44%. A més, diversos barris en la zona d’intervenció presenten índexs de vulnerabilitat d’habitatge crítics segons dades de l’Institut d’Estadística de l’Ajuntament de València.

WellBased

El projecte europeu WellBased, del programa H2020, està liderat per València, coordinat per Las Naves i el formen 10 països i 7 ciutats pilots. El pilot valencià serà desenvolupat per un consorci format per la Fundació València Clima i Energia, l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA de l’Hospital Clínic de València, la Universitat de València, KVeloce i Las Naves.

Missions València 2030

WellBased és a més un dels projectes que s’emmarquen en la línia de treball de Las Naves i la Delegació d’Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de València, responsables de Missions València 2030, un model de governança de la innovació basat en missions que milloren la vida de les persones. Aquest model de governança conjumina a tot l’ecosistema d’innovació sense excloure a ningú, perquè les missions d’una ciutat, d’un país o de tota Europa s’aconsegueixen des de la diversitat i amb la suma de totes les parts, de tot el talent i de totes les fonts de coneixement.

Actualment s’acaba de llançar la primera missió, València Ciutat Neutra, amb l’objectiu de convertir a València en una ciutat climàticament neutra i formar part de les 100 ciutats que la Comissió Europea seleccionarà dins de la missió «ciutats intel·ligents i climàticament neutres».

COMPARTEIX:
TW - FB