logo-ajunt
WEB ACCESSIBLE

Preguntes freqüents sobre Col·lab

Què és Col·lab?

Col·lab és una acceleradora pública per a projectes emprenedors innovadors i amb triple impacte: social, econòmic i mediambiental, posada en marxa des de Las Naves.

En Col·lab s’ofereix, a més d’espais de treball i de reunions, mentorización intensiva en 10 àrees clau per als projectes emprenedors, així com accions de facilitació, networking i teambuilding.

En l’actualitat tenim actius els següents programes de suport a l’emprenedoria innovadora social i urbà:

 • Pre-acceleració
 • Acceleració
 • Scale Up

Quan s’inicia cada edició i quant dura cada programa?

Els nostres programes tenen dues edicions anuals: la primera en maig i la segona en octubre.

La durada de cada programa gira entorn dels 6 mesos.

Quan s’obri una nova convocatòria per a poder aplicar als programes Col·lab?

Aproximadament 45 dies abans de l’inici de cada edició dels programes Col·lab de foment de l’emprenedoria innovadora, s’obri una convocatòria pública, amb una durada de 4 setmanes.

Al tancament de cada convocatòria té lloc un procés de selecció en dues fases en els quals un comité i un jurat professional avaluen els projectes per a triar aquells que entraran a formar part dels programes Col·lab.

Com puc aplicar als programes Col·lab de promoció de l’emprenedoria innovadora?

Durant els períodes de convocatòria oberta, per a aplicar a cadascun dels programes actius, hauràs d’emplenar un formulari que podràs trobar en aquest enllaç.

En aquest formulari et demanarem que inclogues un Resum executiu del teu projecte, responent a una sèrie de preguntes que et plantejarem en el nostre Model de Resum executiu que podràs descarregar en aquest enllaç.

Què tenen EN COMÚ tots els programes Col·lab de suport a l’emprenedoria innovadora?

Si el teu projecte resulta seleccionat per als programes Col·lab de Pre-acceleració, Acceleració o Scale Up, podràs gaudir dels següents avantatges durant la teua estada de 6 mesos:

 • Sessions de treball grupals, adquirint coneixements mitjançant la metodologia flipped classroom i perfeccionant el teu model de negoci de forma col·laborativa.
 • Mentorizaciones especialitzades individuals, en cadascuna de les 10 àrees de mentorización.
 • Mentorizaciones generalistes i avaluacions d’acompliment.
 • Espai de treball compartit, en el Espai Col·lab (per a un màxim de 2 persones del teu equip si entreu en el programa de Pre-acceleració, de 3 persones si entreu en el programa d’Acceleració i de 4 si sou seleccionats en el programa de Scale UP). Aquest espai està totalment equipat amb mobiliari d’oficina i disposa de múltiples accessos a xarxa LAN i connexió sense fil a Internet a través de WIFI d’alta velocitat.
 • Disposició de diferents materials d’oficina, per a la seua utilització dins de Las Naves, com: projector, impressora o rotafolio (baix demanda i depenent de disponibilitat).
 • Taquilla amb clau: un màxim de 2 taquilles per projecte en Pre-acceleració, 3 taquilles per projecte en Acceleració i 4 taquilles en Scale Up.
 • Visibilització del teu projecte, amb el suport de l’equip de Comunicació de Las Naves.
 • Activitats de networking, xarrades especialitzades i teamworks.
 • Demo Day al final del programa en el qual exposaràs el teu projecte, sempre que hages superat de forma positiva una avaluació tècnica.
 • Durada de cada programa: 6 mesos.

Quines DIFERÈNCIES hi ha entre els programes Col·lab de suport a l’emprenedoria?

En la següent taula podràs trobar les principals diferències entre els programes de Pre-acceleració, acceleració i Scale Up:

Quines són les àrees de mentorització dels programes Col·lab?

En els programes Col·lab tenim 10 àrees de mentorización:

a.- Metodologies d’emprenedoria innovadora en entorns inestables / Lean Startup.

b.- Oratòria.

c.- Màrqueting i vendes.

d.- Responsabilitat Social, Impacte social i mediambiental i el seu mesurament

e.- Metodologies de treball àgils.

f.- Tecnologia i Transformació digital.

g.- Viabilitat i Finançament.

h.- Gestió d’equips.

i.- Estratègia.

j.- Assessorament legal.

Quin tipus de persones i entitats poden aplicar a les convocatòries dels programes Col·lab?

Els programes de promoció de l’emprenedoria innovadora posats en marxa des del Col·lab de Las Naves podran ser seguits per qualsevol tipus de persona física o jurídica (cooperatives, SLs, empreses d’inserció, autònoms, associacions, etc.).

També es podran beneficiar d’aquests programes persones intraemprendedoras, tant del sector públic com del privat.

Quin tipus de projectes i solucions emprenedores poden aplicar als programes Col·lab?

En els processos de selecció de projectes emprenedors per als programes Col·lab de Pre-acceleració, Acceleració i Scale Up, es prioritzarà a aquells que s’enquadren dins d’una o més àrees de rellevància de les quals es mostren a continuació:

Així mateix, podran entrar en els processos de selecció dels diferents programes de suport a l’emprenedoria posats en marxa des del Col·lab aquells projectes emmarcats en àmbits no assenyalats anteriorment, sempre que identifiquen de forma clara una necessitat social i urbana de la Ciutat de València que pretenguen resoldre, així com la urgència d’aquesta.

Quines són les vies d’entrada als programes Col·lab?

La principal via d’entrada als programes Col·lab és mitjançant un procés de selecció, realitzat per un jurat professional, després d’un període de convocatòria pública (consulta les bases de la convocatòria pe a conèixer totes les peculiarietats del procés de selecció).

No obstant això, també es pot entrar als programes Col·lab com a resultat de processos de selecció realitzats per jurats professionals en esdeveniments de promoció de l’emprenedoria organitzats per Las Naves o per entitats col·laboradores. Per exemple, el premi principal del Hackathon Col·lab Weekend és un accés Fast track al programa de Pre-acceleració Col·lab.

Finalment, una altra via d’entrada és mitjançant l’establiment de convenis de col·laboració o assistència mútua amb altres entitats, amb la finalitat de promoure la mobilitat i la transferència de coneixements de persones emprenedores que lideren projectes d’emprenedoria social o mediambiental, especialment aquells que tenen el seu origen en altres Comunitats Autònomes diferents de la Valenciana o projectes internacionals.

Quines són les principals responsabilitats de les persones que participen en els programes Col·lab?

Els programes Col·lab de promoció de l’emprenedoria innovadora social i urbà s’ofereixen sense cap mena de cost per als participants, i són free equity encara que es demana un alt grau de dedicació i implicació, així com assistència proactiva a les reunions de seguiment, assessorament i mentorización, tant grupals com individuals. A títol informatiu, els serveis que reben, per part de la Fundació Las Naves, té una valoració mitjana de 12.000€ semestrals per equip emprenedor.

En la següent taula es recull el mínim de sessions grupals i individuals a les quals has d’haver assistit per a superar de forma satisfactòria les avaluacions que es realitzaran a meitat (1a Avaluació) i en finalitzar el programa (2a Avaluació), així com el mínim de puntuació d’acompliment que has d’obtindre per part del teu mentor o mentora generalist:

Quin nivell de dedicació he de tindre en relació al meu projecte emprenedor?

Els nostres programes de promoció de l’emprenedoria innovadora exigeixen que tingues un nivell de compromís elevat amb la teua iniciativa o projecte:

Si vols seguir el nostre programa de Pre-acceleració (per a projectes més incipients) entenem que, mentre que estàs validant la viabilitat de la teua iniciativa, compatibilitzes la teua activitat emprenedora amb altres treballs que t’aporten ingressos o que seguisques altres estudis al mateix temps. No obstant això, et demanarem un compromís d’un mínim de 20 hores setmanals de dedicació mínima al desenvolupament del teu projecte emprenedor (o un mínim de 10 hores setmanals per persona si teniu un equip amb 2 integrants).

Si vols participar en el nostre programa d’Acceleració (per a projectes amb cert rodatge) et demanarem una dedicació a temps complet al teu projecte emprenedor, és a dir, que treballes aproximadament 40 hores setmanals desenvolupant el teu negoci (o un mínim de 20 hores setmanals per persona si tens un equip de 2 integrants).

Si vols formar part del nostre programa Scale Up (per a projectes que ja han validat el seu model de negoci i busquen escalar-ho) et demanarem, com a condició indispensable, que hi haja un mínim d’una persona treballant a temps complet i dues persones a temps parcial o bé dues persones a temps complet. En altres paraules, entre totes les persones de l’equip haureu de dedicar un mínim de 80 hores setmanals al projecte.

No establirem un sistema de control del temps que li dediques al teu projecte emprenedor, però sí que et demanarem un grau d’aprofitament elevat de tots els recursos que t’ofereix Col·lab.

Si durant la teua estada en un dels nostres programes decideixes cursar altres estudis (com un màster o cursos d’especialització) que t’impedisquen dedicar al teu projecte el mínim d’hores citat anteriorment o que impossibiliten que pugues continuar assistint a les sessions grupals o a la mentorización individualitzada, hauràs d’abandonar el programa Col·lab en el qual estigues participant (el romanent de la teua bossa de mentorización que no hages utilitzat serà repartit entre altres projectes que continuen en el programa).

Pot ser expulsat un projecte que estiga participant en un dels programes Col·lab?

En cas que un projecte participant no supere els nivells mínims d’implicació assistència i aprofitament durant els primers 3 mesos del programa (recollits en la taula mostrada en el punt anterior), en realitzar el primer procés d’avaluació que tindrà lloc a meitat de cada edició dels programes de suport a l’emprenedoria innovadora social i urbà, l’equip de coordinació valorarà l’exclusió d’aquest projecte.

També poden ser expulsats els participants:

 • Que atempten contra els drets fonamentals dels treballadors i treballadores que contracten per a desenvolupar els seus projectes emprenedors.
 • Que utilitzen les instal·lacions de Las Naves per a realitzar activitats il·legals o fets delictius.
 • Que mostren comportaments racistes, sexistes o discriminatoris contra unes altres persones participants, mentors/as o personal de la Fundació Las Naves.
 • Que no acaten les normes bàsiques de convivència en el Espai Col·lab.

Què passa si supere de forma positiva les dues avaluacions de cada programa?

En el cas de superar de forma positiva les dues avaluacions previstes en cada programa (la primera als 3 mesos i la segona en finalitzar el programa), tindràs dret a:

 1. Exposar el teu projecte en el Demo Day que té lloc en finalitzar cada programa.
 2. Obtindre 20 punts extra si et presentes a una altra fase superior de l’els programes Col·lab de promoció de l’emprenedoria. Per exemple, si has participat en el programa de Pre-acceleració de Col·lab i has superat positivament les dues avaluacions, tindràs 20 punts extra en cas que vulgues continuar desenvolupant el teu projecte amb el nostre suport, aplicant a la següent edició del programa d’Acceleració Col·lab.

Existeix un programa de suport econòmic per a les persones i entitats que formen part dels programes Col·lab de promoció de l’emprenedoria innovadora?

Les persones i equips que hagen superat satisfactòriament les dues avaluacions descrites anteriorment podran rebre de la Fundació Las Naves una aportació econòmica per a l’execució dels seus projectes emprenedors.

Per a rebre aquesta aportació, aquests equips i persones hauran de presentar un pla d’actuació. Aquest pla d’actuació serà avaluat pel personal tècnic i especialista de Las Naves.

Per a cadascun dels programes Col·lab, l’equip o persona participant que haja rebut la major puntuació en el procés d’avaluació del seu pla d’actuació rebrà una aportació:

 • de fins a 3.000€ en el cas del programa de Pre-acceleració.
 • de fins a 4.000€ en el cas del programa d’Acceleració.
 • de fins a 5.000€ en el cas del programa Scale Up.

Què entenem per innovació o projecte innovador?

Atés que els programes Col·lab estan focalitzats al foment de la innovació social i urbana, el teu projecte, a més de resoldre un repte de la ciutadania o de l’entorn, ha d’introduir mètodes nous o significativament millorats que incloguen:

 • canvis significatius en tècniques i formes de producció o prestació de serveis
 • l’aplicació de nous sistemes organitzatius o eliminació d’ineficiències en els canals de distribució
 • procediments disruptius destinats a resoldre els nous reptes sorgits en entorns rurals i urbans

Al navegar per la web acceptes l'ús de cookies més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close