logo-ajunt
WEB ACCESSIBLE

Forma part del col·lab

INTRODUCCIÓ

El centre d’innovació Las Naves és l’entitat pública de l’Ajuntament de València que desenvolupa les principals polítiques d’innovació per a la ciutat. La seua missió: Acompanyar processos i iniciatives que puguen aportar solucions innovadores als reptes de la ciutat i de la seua gent. La seua visió: una València sostenible, equitativa, integradora, accessible i culturalment activa.

Davant aquest gran repte, naix el Col·lab com l’eina de caràcter residencial que Las Naves empra per a impulsar iniciatives innovadores, en totes les seues modalitats, aprofitant els equipaments actuals i futurs del centre. El Col·lab es concep com un espai de creació, innovació, acompanyament i suport mutu a aquelles idees en les àrees que major potencial de transformació tenen i que responen als reptes de la ciutat de València: la mobilitat, l’energia, l’agroalimentación, la ciutat saludable i la cultura. Una transformació amb qualitats particulars: que genere ocupació de qualitat, que promoga l’equitat i la inclusió, la transparència i la participació, creant oportunitats per a les economies amb valors i l’emprenedoria innovadora.

Canviar la ciutat per a canviar el món. Pretenem fer del Col.lab un laboratori de creació col·lectiva. Per açò, volem que la participació en el programa seguisca el principi de mútua responsabilitat, de recepció i aportació de coneixement, creant i interconnectant uns processos amb uns altres i facilitant la construcció de xarxes amb tercers actors. Estar en el Col.lab no és treballar en un despatx compartit. No és pagar per un espai o sol·licitar diners per a executar un projecte. Ser del Col·lab és pertànyer a la comunitat d’innovació transformadora de la ciutat de València. Compartir coneixement, crear, interconnectar i acompanyar processos són senyals d’identitat. T’animes?

QUÈ BUSQUEM?

Projectes d’innovació social que aporten solucions innovadores a reptes de ciutat en sectors estratègics: mobilitat, energia, agroalimentació, ciutat saludable i cultura. En l’annex II es poden consultar els àmbits específics que prioritzem en aquests cinc sectors a l’hora de seleccionar les propostes.

La innovació que cerquem pot tenir moltes formes. Innovem en el producte, en el procés, en el mètode, en l’ús d’eines existents o en qualsevol combinació de les mateixes. Però, sobretot, cerquem idees realment disruptives, per açò l’impacte econòmic, ambiental i social dels projectes és el fonament de l’elecció. Recolzem els processos de manera participativa, cercant emprenedories que generen ocupació de qualitat. Que inoculen la igualtat i la inclusió. Que promoguen noves formes d’economia amb valors.

A QUI CERQUEM?

Qualsevol persona física o jurídica que es propose desenvolupar una solució innovadora per a la cobertura de les necessitats de la ciutat en el marc d’aquests cinc sectors estratègics. Poden presentar-se tot tipus de formats organitzatius, des de persones individuals, equips de persones sense personalitat jurídica, empreses de nova creació, *startups, pimes, cooperatives.

Si formes part d’una estructura més gran (empresa, institució pública, universitat, associació o organització no governamental) però vols innovar per a la ciutat des de la teua entitat també pots tenir el teu lloc: l’intraemprenedoria és benvinguda en el Col·lab.

QUÈ OFERIM?

Durant el temps que dure la teua estada en Las Naves tindràs disponible un ESPAI de treball per al teu equip. Depenent de les característiques del teu projecte, disposaràs del mateix durant un període entre 6 i 12 mesos. Si el teu projecte necessita una mica més d’impuls, revisarem el cas per a donar-te fins a 6 mesos més, amb caràcter excepcional.

A més de llocs de treball, treballar en Las Naves et dóna la possibilitat d’accedir a les seues instal·lacions per a les teues reunions d’equip, reunions amb socis/clients, presentacions o qualsevol activitat que necessites per al teu projecte i puga acollir el nostre espai.

Volem que la teua aventura no siga en solitari. Per açò, diferents professionals i institucions, Suport Col·lab , estaran disponibles per a donar-te ACOMPANYAMENT en diferents facetes del teu projecte. Podràs consultar qüestions d’estratègia, de comunicació i màrqueting, de gestió d’equips, de legalitat, de finançament i també altres noves idees ens agradaria que considerares com la responsabilitat social empresarial, la sostenibilitat, l’impacte social del teu projecte, etc.

Però el món no acaba en Las Naves. Per açò volem servir-te de CONNEXIÓ i facilitar-te l’accés a entitats, recursos i coneixement que et serà de gran utilitat, sobretot en algunes fases del teu projecte innovador o quan acabe la teua estada. Et facilitarem el contacte amb entitats públiques, empreses o altres agents que poden convertir-se en els teus socis o clients. En definitiva pretenem servir-te de plataforma per a expandir el teu projecte i fer-ho viable. Et connectarem amb agents i ciutats interessades en la teua proposta; et proposarem la participació en fòrums nacionals i internacionals; t’ajudarem a visibilitzar la teua idea i posar-la en el mapa.

I tot açò, sense cost econòmic algun. Sí, perquè no volem els teus diners. Volem innovar amb tu.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: ON, QUAN I COM?

Envia’ns la teua proposta emplenant el model de l’Annex I (FORMULARI) d’aquesta convocatòria. Volem que siga sintètica, per la qual cosa et demanem que en total no empres més de 40.000 caràcters en el formulari. Com a complement, pots enviar-nos la informació que consideres rellevant: un projecte de detall, estudis previs dels quals disposes, material audiovisual, prototips, etc. El format per a açò és totalment lliure. Si tens dubtes, és millor que ens escrigues i parlem abans de presentar la proposta.

Pots enviar-nos el teu projecte quan cregues que està llest. No hi ha un termini límit. L’avaluarem i si la resposta és positiva, et farem al més prompte possible una oferta per a formar part del Col·lab.

SELECCIÓ DE PROJECTES

L’avaluació de cada proposta es realitzarà conforme siga rebuda, en el menor termini possible, i en qualsevol cas sempre amb un màxim de tres mesos des que ens envies la teua proposta. Una vegada comunicada la decisió s’obrirà un termini de deu dies si vols realitzar una reclamació, que es resoldran en un termini màxim de quinze dies.

La selecció dels projectes la realitzarà un comitè de persones expertes integrat per: una persona tècnica del sector d’actuació del que versa el projecte, una persona de l’àmbit acadèmic/investigador, una persona del sector privat o empresarial, una persona de l’Administració Pública, una persona de la societat civil, la persona responsable de la coordinació de l’equip d’especialistes de Las Naves i la persona responsable del Col.lab.

CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció de projectes es farà considerant la utilitat de la incorporació de projectes diversos que guarden un equilibri respecte a la presència dels cinc sectors estratègics descrits. També s’equilibrarà considerant la necessària incorporació de projectes liderats per dones o amb una participació significativa de les mateixes, en la lluita contra les diferències persistents en els processos de creació, innovació i generació empresarial.

L’avaluació es realitzarà en funció dels següents criteris des de les hèlixs:

●  Coneixement de la necessitat (10p)

●  Grau d’innovació (15p)

●  Grau d’adequació als reptes de ciutat plantejats (20p)

●  Potencial d’escalabilitat (10p)

●  Experiència en la resolució i/o en l’ús de les tecnologies i/o metodologies a

utilitzar en la mateixa (10p)

●  Lideratge i presència significativa de dones en el projecte (15)

●  Rendibilitat financera, social i ambiental de la solució esperada (15)

●  Currículum/Experiència de la/s persona/as de l’equip de treball (5p)

I des de la Fundació les Naus en funció de:

●  Grau d’innovació (50p)

●  Lideratge femení (15p)

●  Ocupació de qualitat. Equitat i la inclusió. Transparència i participació. Economies

amb valors. (20p)

●  Impacte social i ambiental (15p)

Representant cadascuna de les avaluacions el 50 % del total i tenint com a exigència per a la seua selecció la superació dels 50 punts.

PROJECTES SELECCIONATS: I ARA QUÈ?

Cada equip formalitzarà un contracte de col·laboració amb Las Naves, en el qual s’especificaran detalladament les condicions descrites anteriorment, així com els compromisos que adquireixen ambdues parts. Volem que el que fem junts en el Col.lab tinga el major abast i el major impacte possible. Per açò, tot el coneixement que es genere com a resultat dels projectes serà regulat sota la certificació creative commons, per a facilitar el seu ús de manera lliure.

Al navegar per la web acceptes l'ús de cookies més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close