ESTE EVENTO YA HA PASADO

Una instalación sonora de Rubén García para ver con los oídos

Setopo, és un ambient/context buit d’estímuls visuals, en la mesura del possible, resultant de la transposició de diferents enregistraments realitzats en els diferents ambients de la reserva natural Mmabolela situada en la vall de Limpopo (Sud-àfrica) durant la residència Sonic Mmabolela al novembre de 2016 dirigida i organitzada per Francisco López.

La intenció de l’obra no és la de representar aqueixa realitat si no presentar una transformació d’aquesta en un nou món sonor virtual autosuficient oferint una experiència àmplia i lliure que permeta a l’oïdor convertir-se en un habitant temporal d’aqueixa nova realitat.

L’oïdor és convidat a estar/moure’s dins de l’entramat sónico tridimensional i crear la seua pròpia experiència, on podrà obviar o no, el reconèixer els sons o el seu origen, sent aquesta una activitat d’escolta semàntica o representacional o enfrontar-se a l’escolta com un acte profund de voluntat sobre els sons, una experiència fenomenológic, alguna cosa altament recomanable

Tags: arte , contemporáneo , dj , exposición , Investigación sonora , música , ruidismo , sesiones ,