Foto de familia dels participants en l'edició anterior del festival The Next

Convocatoria para acudir a TNW 2024 con su “Startup Program”

CATEGORIA:
COMPARTEIX:
TW - FB
CONVOCATÒRIA:
20/05/2024 00:00 - 08/06/2024 12:00
 • TNW és un festival tecnològic l’objectiu del qual consisteix a multiplicar la trajectòria de creixement de les startups. El PROGRAMA TNW FOR STARTUPS ofereix a les start-ups l’oportunitat de créixer, escalar i generar visibilitat per al seu negoci.
 • Bases
 • Ficha de mantenimiento de terceros

L’Ajuntament de València, a través de València Innovation Capital, llança una convocatòria per a seleccionar a startups que vulguen participar en el Programa TNW for Startups en el marc del festival tecnològic TNW que se celebrarà a Amsterdam, els pròxims 19, 20 i 21 de juny de 2024, sent un de principals esdeveniments a nivell internacional del sector startup. TNW és un esdeveniment tecnològic de dos dies de duració que reuneix executius internacionals del sector, inversors de primer nivell, empreses emergents i startups amb la finalitat d’intercanviar coneixements, crear xarxes de contacte i fer negocis. Una oportunitat per a mostrar la teua startup davant inversors, agents del canvi i clients potencials amb els nostres paquets Bootstrap i Scaleup.

Aquesta proposta és una iniciativa que respon a la voluntat institucional de poder fer costat a les startups que formen part de l’ecosistema d’innovació tecnològica de València, donant-los l’oportunitat generar noves connexions, contactes i escalar el seu negoci. A més, s’oferiran ajudes per a poder afrontar les despeses de viatge per a una persona de l’equip.

Requisits per a presentar-se a la manifestació d’interés de participar:

 • Ser una startup fundada a partir de 2018 i comptar amb menys de 100 treballadors.
 • Tindre domicili fiscal i/o social a la ciutat de València o acreditar haver participat en algun programa d’emprenedoria innovadora i/o tecnològic d’incubació o acceleració, públic o privat, de la ciutat de València.
 • L’objecte de la startup ha de ser crear o comercialitzar productes de programari o maquinari.
 • Tindre els seus propis productes actius en el mercat o en una fase molt avançada amb possibilitat d’exhibir-los en l’estand.
 • Emplenar el formulari general (link al formulari d’inscripció) i enviar els següents documents demostratius:
  • Escriptura pública de constitució formalitzada davant notari, que incloga els estatuts de la persona jurídica actualitzats.
  • Certificat de situació censal, model 036 o 037, etc. per a justificar domicili i data d’alta de l’activitat.
  • Certificat d’estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària actualitzat, emés amb data de presentació en termini de la sol·licitud a la convocatòria.
  • Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria General de la Seguretat Social actualitzat.
  • Certificat d’estar al corrent amb l’administració local.
  • Certificat de Titularitat Bancària emesa per l’entitat respectiva.
  • Fitxa de manteniment de tercers per a la disposició de la despesa.
  • Carta de compromís, signada per un representant de l’entitat, on accepta la participació en l’esdeveniment amb disponibilitat per a romandre en la fira els dos dies de realització de l’esdeveniment atenent l’estand expositiu del qual seràs beneficiari.
  • Logotip de la startup amb la màxima resolució, en format .png o .ai.

Tota la informació sol·licitada haurà de pujar-se juntament amb el formulari fins al pròxim 8 de juny de 2024 a les 12 hores.

Qualsevol dubte pots consultar-nos-la en: emprendimiento@lasnaves.com

Criteris de selecció:

La selecció de les startups per a tindre un estand en TNW 2024, es durà a terme pel personal tècnic d’Emprenedoria de Las Naves, atés que complisca amb els requisits sol·licitats, a més de tindre en compte l’ordre d’arribada de la sol·licitud.

Les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada, una vegada completades, fins a esgotar el crèdit disponible per al programa.

Dotació:

Les startups seleccionades comptaran amb un espai expositiu dins de l’esdeveniment i se’ls dotarà amb fins a 3 entrades per entitat, per al bon aprofitament de l’esdeveniment. Aquestes entrades permeten l’accés a:

 • Esdeveniment d’ecosistema valencià el 19 de juny
 • Un dia d’exposició en el pavelló
 • Accés a la Startup & Investor Lounge
 • Accés a “Open Office House” amb inversors previ a l’esdeveniment
 • Possibilitat de networking amb altres fundadors i inversors
 • Logotip de la startup en la web de TNW
 • Accés a esdeveniments paral·lels
 • Inclusió en el Manual de l’Inversor previ a l’esdeveniment

A més, s’oferiran ajudes per a poder afrontar les despeses de viatge per a una persona de l’equip. L’import de la subvenció a concedir a cada beneficiari/a no podrà ser superior a 700€.

Les despeses subvencionables per als quals es pot sol·licitar aquesta ajuda són:

 • Despeses de transport amb motiu de l’assistència al festival TNW
 • Allotjament a Amsterdam durant els dies de celebració del festival TNW.

Obligacions de les entitats subvencionades

Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i seguiment, aportant quanta informació li siga requerida per part de la Fundació Las Naves.

Adoptar les mesures de difusió del finançament fent pública menció de la subvenció de Las Naves en el desenvolupament del projecte subvencionat i incloent els logotips indicats per la Fundació Las Naves en aquelles publicacions, retolacions, cartells, etc.

Entregar, en el termini màxim de 10 dies naturals després de la finalització de l’esdeveniment, la documentació relativa a la justificació de la subvenció.

Així com, totes aquelles obligacions indicades en les bases de la convocatòria.

Període i mitjà de comunicació

Aquesta convocatòria de participació en TNW està oberta des del 20 de maig fins al pròxim 8 de juny de 2024 a les 12 hores.

La resolució de beneficiaris es publicarà en la web de Las Naves i en les seues xarxes socials.

COMPARTEIX:
TW - FB
CONVOCATÒRIA:
20/05/2024 00:00 - 08/06/2024 12:00