logo-ajunt
WEB ACCESSIBLE

Connecta mobilitat

Les xarxes Connecta reuneixen a les anomenades «quatre hèlixs» de la innovació (sector públic, sector privat, sector acadèmic/investigador i societat civil) per a -de manera col·laborativa- identificar reptes de ciutat i assajar solucions innovadores als mateixos.

En el cas de Connecta Mobilitat amb una aposta per recolzar, des de solucions innovadores, la transició cap a un model de mobilitat sostenible, tant en el transport de càrrega com en el de persones. Un model més segur, sostenible, equitatiu i eficient, que incorpore de forma decidida les noves tecnologies de gestió de la mobilitat.