ESTE EVENTO YA HA PASADO

Hacia el empoderamiento de la ciudadanía

Àrea Hackers cívics organitza un taller en Las Naves per identificar les qüestions que impossibiliten que ciutadanes i ciutadans tinguen poder real per influir en els assumptes que afecten a les seues vides. La trobada té com a objectiu determinar una primera tanda de problemes que ens impedisquen prendre consciència de les nostres capacitats individuals i col·lectives, i de la situació actual de l’entorn econòmic, social, polític i mediambiental; adquirir i desenvolupar les capacitats que ens permeten la participació activa, de forma individual i/o grupal, en processos de presa de decisions sobre els assumptes considerats importants; o desenvolupar un entorn favorable que ens garantisquen l’accés a la informació, facilite processos en els quals participem per prendre decisions i en el qual puguem exercir el nostre dret a la rendició de comptes.

Alguns problemes que podrien plantejar-se:
– Falta d’eines per participar en les decisions del dia a dia dels nostres municipis.
– No disposar d’informació pública que permeta col·laborar en el disseny de solucions a problemes comuns.
– Dificultat per determinar l’objectivitat de la informació publicada pels mitjans de comunicació.
– Absència de mecanismes perquè els càrrecs electes expliquen i justifiquen les coses que fan o deixen de fer.
– Baix nivell de capacitats per al treball en xarxa en la ciutadania, càrrecs electes i funcionariat.
– Dificultat per conciliar vida personal, familiar i laboral amb la col·laboració en els assumptes públics.

Algunes solucions que podrien desenvolupar-se:
– Sistema complementari de votacions via mòbil per a municipis, lliure i de codi obert.
– Model de catalogació estàndard dels recursos d’informació dels ajuntaments perquè qualsevol ciutadà o ciutadana conega la informació que pot sol·licitar al seu ajuntament.
– Sistema d’anàlisi social de continguts informatius per a telèfon mòbil que permeta determinar la bondat de les informacions publicades.
– Eina de seguiment de l’activitat política realitzada en els consistoris pels diferents grups polítics: mocions o propostes d’acord, votacions, etc.
– Disseny d’accions i materials formatius oberts que faciliten el desenvolupament de la capacitat de treball en xarxa.
– Dissenyar estratègies de col·laboració basades en xicotetes aportacions individuals a través de convocatòries obertes flexibles.
Àrea Hackers cívics és una comunitat que treballa per desenvolupar solucions que faciliten l’apoderament de la ciutadania a través de campanyes de comunicació, cursos de formació, espais físics on desenvolupar el treball en equip i la col·laboració activa, així com infraestructures tecnològiques que faciliten la comunicació i compartició de coneixement.
Està impulsada per la Càtedra Govern Obert -Càtedra GO!-, l’Ajuntament de València i la Diputació valenciana.

Hacking civic

Tags: Ayuntamiento de Valencia , Càtedra GO! , empoderamiento , hacking cívico , Las Naves , taller ,