logo-ajunt
WEB ACCESSIBLE

Connecta energia

Les xarxes Connecta reuneixen a les anomenades «quatre hèlixs» de la innovació (sector públic, sector privat, sector acadèmic/investigador i societat civil) per a -de manera col·laborativa- identificar reptes de ciutat i assajar solucions innovadores als mateixos.

En el cas de Connecta Energia treballa sobre quatre eixos:

  • foment de l'estalvi d'energia i eficiència energètica
  • suport a la producció d'energies renovables a nivell local
  • lluita contra la pobresa energètica
  • canvi de paradigma cultural sobre l'energia

Esta xarxa es desenvolupa junt amb la Fundació Observatori del Canvi Climàtic.