TORNAR ENRERE

PROCÉS OBERT

PAÍS

Espanya

PROVÍNCIA

València

MUNICIPI

València

JORNADA LABORAL

Completa, 37 hores/setmanals de treball efectiu. Aquest podrà ser combinat amb teletreball de 2 dies a la setmana, si la persona candidata sol·licita l’acolliment al Protocol de Teletreball i obté informe favorable segons les condicions establides en el Protocol.

SALARI

Retribució anual bruta de 39.088,20€

TIPUS DE CONTRACTE

Temporal associat a la cobertura de la baixa per IT i posterior permís de maternitat de la titular del lloc Tècnica en I+D+i especialista en gestió de Projectes Europeus.

DATA DE PUBLICACIÓ

29-05-2023

OFERTA DE TREBALL

Tècnic/a especialista en I+D+i substitució IT i permís maternitat

Atenció! Termini ampliat fins el 18 de juny

Descripció

El Present procés de selecció sorgeix de la necessitat de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana – Las Naves, de contractar un Tècnic/a en I+D+i, especialista en gestió de projectes europeus, a través d’una relació laboral temporal de duració determinada, per a exercir el seu treball durant el període de baixa per IT i posterior permís de maternitat de la Tècnica en I+D+i amb reserva de lloc.

Requisits

Titulacions

– Títol de llicenciat, enginyeria superior, grau universitari o equivalent en la branca de les ciències socials.

– C1 en anglés.

Experiència professional

– Mínim 5 anys d’experiència en gestió de projectes europeus del programa Horitzó 2020 i/o Horitzó Europa i almenys 2 anys amb responsabilitats com a cap de projecte en una entitat beneficiària d’aquests projectes.
– Almenys 2 anys d’experiència en gestió de projectes d’innovació relacionats amb TICs, i/o SmartCities
– Experiència en cerca de finançament a través de convocatòries de programes europeus (Horizon Europe, Erasmus+, Interreg Europe, etc) i gestió de propostes de projectes europeus.

Funcions generals del lloc de treball

Desenvolupar, programar, estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar, assessorar i en general, aquelles funcions de nivell superior pròpies de la professió relacionades amb la programació i gestió de projectes i convocatòries europees de I+D+i. Totes les funcions que es corresponguen amb el seu grup professional.

Funcions específiques del lloc ofertat

– Gestió i coordinació de la participació de Las Naves en els projectes relacionats amb TIC (actualment MatchUp i CITCOM i tots aquells que puguen afegir-se en l’àrea TIC durant la vigència de la relació contractual de la persona contractada): monitoratge de l’avanç tècnic, identificació de riscos, coordinació de l’equip humà involucrat en el projecte, garantir la qualitat i el lliurament a temps dels resultats, etc.
– Creació d’aliances amb agents socials amb l’objectiu de promoure la cooperació a través de la participació en projectes d’innovació.
– Identificació d’oportunitats de finançament vinculades a convocatòries de projectes que impacten en els objectius estratègics de Las Naves
– Suport a la coordinació de noves propostes: cerca de socis, redacció de continguts, anàlisis i avaluació d’idees de projecte, etc.

Totes aquestes tasques hauran de realitzar-se en castellà i anglés.

PER FAVOR, EMPLENA TOTS ELS CAMPS. EN CAS CONTRARI, EL SISTEMA NO PERMETRÀ REGISTRAR LA CANDIDATURA

Per favor, adjunta el DNI en PDF

 1. DOCUMENTACIÓ REQUISITS PER A OPTAR AL LLOC DE TÈCNIC/A EN I+D+i ESPECIALISTA GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS PER A COBERTURA D'UNA BAIXA PER IT I POSTERIOR PERMÍS DE MATERNITAT
  1. Titulació requerida (punt 3 Requisits de les bases reguladores del procés de selecció)
  2. Titulació d'anglés C1
  3. Acreditació de l'experiència professional d'almenys 5 anys d'experiència en gestió de projectes europeus del programa Horitzó 2020 i/o Horitzó Europa i almenys 2 anys amb responsabilitats com a cap/a de projecte en una entitat beneficiària d'aquests projectes. (punt 3 Requisits de les bases reguladores del procés de selecció)(OBLIGATORI)
  4. Acreditació de l'experiència professional d'almenys 2 anys d'experiència en gestió de projectes d'innovació relacionats amb TICs, i/o SmartCities (punt 3 Requisits de les bases reguladores del procés de selecció)(OBLIGATORI)
  5. Acreditació de l'experiència professional en cerca de finançament a través de convocatòries de programes europeus (Horizon Europe, Erasmus+, Interreg Europe, etc) i gestió de propostes de projectes europeus. (punt 3 Requisits de les bases reguladores del procés de selecció)(OBLIGATORI)
 2. DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ DE MÈRITS
  1. Experiència Professional. Documents que proven, si es tenen, de la possessió de mèrits declarats en l'apartat a) Experiència Professional addicional a la requerida per a optar al lloc (requisits), de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases), que fan referència a l'experiència professional en gestió de projectes europeus del programa Horitzó 2020 i/o Horitzó Europa a partir del cinqué any.
  2. Documents que proven, si es tenen, de la possessió de mèrits declarats en l'apartat a) Experiència Professional addicional a la requerida per a optar al lloc (requisits), de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases), que fan referència a l'experiència professional en gestió de projectes europeus del programa Horitzó 2020 i/o Horitzó Europa amb el rol de coordinador/a d'una de les entitats beneficiàries a partir del segon any.
  3. Documents que proven, si es tenen, de la possessió de mèrits declarats en l'apartat a) Experiència Professional addicional a la requerida per a optar al lloc (requisits), de la 1a Fase Baremació de mèrits (número 7 de les presents bases), que fan referència als serveis prestats en el sector públic o en el sector privat relacionats amb experiència en gestió de projectes d'innovació relacionats amb TICs, i/o SmartCities a partir del segon any.
  4. Documents que proven, si es tenen, de la possessió de mèrits que fan referència als serveis prestats en el sector públic o en el sector privat relacionats amb experiència en cerca de finançament i gestió de noves propostes de projectes.
 3. DOCUMENTS QUE PROVEN ESTAR EN POSSESSIÓ DELS MÈRITS SEGONS ES DESCRIUEN EN APARTAT B) CONEIXEMENT D'IDIOMES DE LA 1a FASE BAREMACIÓ DE MÈRITS (NÚMERO 7 DE LES PRESENTS BASES).
  1. Nivells C2 d'anglés.
  2. Coneixements de valencià.
 4. ADJUNTAR CURRICULUM VITAE