logo-ajunt
WEB ACCESSIBLE

Àrees temátiques

Las Naves ha prioritzat cinc sectors estratègics. En cadascun d'ells identifica reptes de ciutat, cerca solucions innovadores i les posa a prova cercant evidències de la seua utilitat per a, si escau, proposar la seua extensió a nivell de ciutat.

MOBILITAT

Cerquem contribuir a un model de mobilitat segur, sostenible, saludable, equitatiu i eficient per a la ciutat. En el centre: les persones i la seua qualitat de vida prioritzant la mobilitat a peu, amb bicicleta i transport públic.

ENERGIA

Apostem per un model energètic eficient, sostenible i democràtic per a la ciutat. Prenem com a referència el Pacte dels Alcaldes per al Clima i l'Energia en el qual assumim com a ciutat el compromís de reduir en un 40% les emissions de CO2.

SALUT

Advoquem per una ciutat que incorpora la salut com a prioritat en totes les seues polítiques. Una ciutat que té en compte els determinants socials de la salut i que aposta per una governança participativa de la salut.

AGROALIMENTACIÓ

Acompanyem la transició cap a un sistema alimentari sostenible, inclusiu, segur i diversificat. Un sistema que garantisca aliments sans i accessibles, reduïsca els desaprofitaments alimentaris i mitigue els efectes del Canvi Climàtic.

CULTURA

Aspirem a convertir València en una ciutat culturalment activa. Recolzem a les indústries culturals i creatives, i als agents culturals. Volem ser un espai de trobada i coordinació que facilite i dinamitze la innovació en cultura.